Skolevæsen

Mobilt læse-center i Thy

Elever fra Stagstrup, Skjoldborg og Snedsted skoler har i en periode modtaget undervisning i læsecentret på Stagstrup Skole, hvor de har lært at bruge it-værktøjer, der kompenserer for deres læsehandicap. Erfaringerne fra de første måneder er rigtig gode. Arkivfoto: Peter Mørk

Elever fra Stagstrup, Skjoldborg og Snedsted skoler har i en periode modtaget undervisning i læsecentret på Stagstrup Skole, hvor de har lært at bruge it-værktøjer, der kompenserer for deres læsehandicap. Erfaringerne fra de første måneder er rigtig gode. Arkivfoto: Peter Mørk

Positive erfaringer med it-kompetencecenter på Stagstrup Skole følges op THY: Efter et halvt års forsøg med et IT-kompetencecenter på Stagstrup Skole for læsesvage skoleelever er erfaringerne nu så gode, at undervisningstilbuddet vil blive udbredt til hele kommunen. Skolechef Palle Holm fortæller, at Thisted Kommune nu overtager projektet, og gør it- og kompetencecentret til et mobilt specialundervisningstilbud. Det betyder, at centrets to ansatte vil rykke ud til skoler i syd, midt og nord i Thy - efter behov, idet eleverne henvises til læsecentret i moduler af fem uger. Som noget nyt vil også friskolerne i Thy kunne benytte tilbuddet - mod betaling. Friskolerne har nemlig udtrykt ønske om samarbejde med kommunen indenfor det pædagogiske-psykologiske område. It- og kompetencecentret på Stagstrup Skole blev etableret i fællesskab mellem skolerne i Midtthy - nemlig Stagstrup, Snedsted og Skjoldborg - fra 1. august. Og evalueringen er meget positiv: ”Alle de elever, der hidtil har været i kompetencecentret har udtrykt stor glæde og interesse for de kompenserende værktøjer. Det at være sammen med andre elever, der har lignende problemer, er befriende og en stor oplevelse for den enkelte.” Skoleforvaltningen har ved flere lejligheder overværet undervisningen og mener, at tilbuddet er så godt, at det på sigt vil erstatte det centrale læsekursus på Østre Skole. Jannick Mortensen, konstitueret skoleinspektør i Stagstrup, bliver koordinator for det mobile specialundervisningstilbud. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk