Mobiltale via savværk

Udvalg siger ja til omdiskuteret mast ved Oue Savværk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tyngden af høringssvarene gør indtryk på formanden for teknisk udvalg Preben Christensen (S). Arkivfoto: Lars Pauli

Fire utilfredse naboer er mindre uacceptabelt end 128 protestunderskrifter, ræsonnerer udvalget for teknik og miljø. Derfor skal den omdiskuterede mobilantennemast nu rejses ved Oue Savværk på Stubberupvej 18 i udkanten af Oue - og ikke bag Borgervej 34 tæt på bykernen. Når KM Telecom på vegne af Telenor har rejst den 36 meter høje mobilantennemast, vil de afbrudte mobilsamtalers tid i Oue og omegn være fortid. Udvalget for teknik og miljø har netop givet den fornødne byggetilladelse. Da udvalget forholdt sig til samme bygherres anmodning om at rejse antennemasten bag Borgervej 34, afstedkom det som nævnt 128 underskrifter fra borgere. Præcis som med de fire indsigelser på Stubberupvej handlede modstanden også ved den lejlighed om frygten for farlig stråling, om mastens visuelle indtryk og i mindre grad om tab af ejendomsværdi. Fra bykerne til udkant - Tyngden af høringssvar gør da indtryk i sådan en sag. Men hvor masten på Borgervej jo lå tæt på et villakvarter, befinder vi os i dette tilfælde i udkanten af Oue - men dog ikke længere væk, end at antennesignalet til mobilsamtaler vil være optimalt, opregner udvalgsformand Preben Christensen.