Dyr

Mobiltelefonen som guide i mosen

Rundt i Lille Vildmose er det nu muligt via mobiltelefon at indhente informationer om, hvad der rører sig i området.

Nu kan interesserede - via mobiltelefon - hente informationer om, hvad der rører sig rundt omkring i Lille Vildmose. Arkivfoto: Henrik Bo

Nu kan interesserede - via mobiltelefon - hente informationer om, hvad der rører sig rundt omkring i Lille Vildmose. Arkivfoto: Henrik Bo

På omkring 50 af de mest interessante steder kan man ringe op på 99 400 710 og downloade filer med aktuel information om dyre- og plantelivet i området. En donation fra Aage V. Jensens Naturfond har muliggjort den ny teknologi; audioguiden. Lille Vildmose strækker sig over 76 kvadratkilometer. Enkelte områder er hegnet ind for at beskytte dyr og planter, men i store dele af Lille Vildmose er der adgang for offentligheden døgnet rundt. De fleste af mosens stjernepunkter er blevet udstyret med telefonnumre, så besøgende kan få fortalt nogle af de mange historier. Lille Vildmosecentrets leder Bo Gregersen fortæller, at mange af historierne skifter med årstiderne. Man kan høre om kongeørne, vildsvin og krondyr og tillige få tips om, hvor det er godt at køre hen på netop den årstid, man er besøgende i mosen.