Mobning på sms og net kan ende som politisag

Man skal være 13 år for at oprette en profil på facebook. Fakta er, at mange er meget yngre og dermed lyver om deres alder.

Forældrene ved det eller hjælper måske endda med at oprette profilen. Drillerier, mobning og chikane er flyttet fra skolegården og frikvarterne til at finde sted døgnet rundt og hvor som helst. Det foregår via mobiltelefonen eller på internettet, for eksempel på facebook. Pædagogisk udvalg på Hånbækskolen inviterer onsdag aften forældre og lærere til et foredrag med Hanne Mølgaard fra Børns Vilkår. - Det er vigtigt, at forældre og lærere får fælles viden og fælles fodslag. Børns Vilkår har stor viden om digital mobning og jeg tror, at foredraget vil være en øjenåbner for mange af os voksne, siger lærer Bente Rishøj fra skolens pædagogiske udvalg. Bente Rishøj fortæller, at Hånbækskolen har haft meget ubehagelige sager med børn, der bliver mobbet, så livet bliver en lidelse. Enkelte sager er endda endt hos politiet. Allerede fra første skoledag i børnehaveklassen har elever mobiltelefon med i skolen. I 1. eller 2. klasse, når de bliver fortrolige med skriftsproget, er de på facebook eller andre sociale medier og chatfora på internettet. Det tekniske ved computeren har de helt tjek på. - De ser det som et legetøj og forstår ikke konsekvenserne af at facebook ejer rettighederne. - Eleverne forstår ikke, at det skrevne ord altid virker hårdt på den, der mobbes og at det kan findes frem, uanset om børnene selv sletter ubehageligheder. Det gælder også fotos, som man reelt ikke har lov at lægge ud nogen steder uden tilladelse, forklarer Bente Rishøj. Når eleverne kommer i puberteten kan tonen på sms og nettet blive rå og brutal. Hvert skoleår får Hånbækskolens 6. klasser foredraget om digital mobning. Med forældre-foredraget håber skolen at gøre forældre og lærere opmærksomme på alvoren i at omgås på en ordentlig måde på telefon og internet. - It-brug, etik og moral skal ikke på skoleskemaet én gang om måneden, men være en integreret del af undervisning i alle fag, understreger Bente Rishøj.