Mod bedre vidende

I en undersøgelse af læreres behov for efteruddannelse, refereret i Folkeskolen 11.11., peger mere end halvdelen af de adspurgte på, at de ikke kan nå det faglige uden at have de sociale aspekter på plads. Bjarne Krogh, lærerkredsformand, udtaler sig således modsat sine medlemmere praktiske erfaringer fra hverdagen i skolen, når han mener, at lærerne ikke har brug for at børnene har gode personlige og sociale kompetencer som forudsætning for at tilegne sig stoffet i undervisningen. Dette gælder selvsagt også natur/teknik. Torben Næsby CVU Nordjylland, Langagervej 6, Aalborg Øst