Mod nye horisonter i erhvervsudviklingen

Vækstcenter Nord i Hjørring er mistbænken for en en ny tids erhvervsliv

HJØRRING:Vækstcenter Nord - som symbol er det en gave. Det sted, hvorfra initiativer og impulser til en ny tids erhvervsliv i Hjørring skal gro frem, har et tårn. Med sine runde silorør i firkløverform rager det højt op over kvarteret og åbner fra toppen udsyn til fjerne horisonter. En dristig vision hos byråd, erhvervsråd, bygmester og arkitekt er ført ud i livet. Den rottebefængte foderstofvirksomhed - genbo til det hedengangne kreaturslagteri og den forlængst lukkede margarinefabrik, et helt kvarter i skamfuldt forfald - er sat under forvandling og fornyelse, og den store helhedsplans elementer bliver nu færdig én efter én: de nye boliger, den ny biograf, det nye supermarked. Og vækstcenteret. Lige inden juleaften var der indflytning i centeret. Nu har beboerne fået sig indrettet, håndværkerne og teknikerne har fået ordnet de sidste detaljer, elevatoren virker hver gang, og der er varme på radiatorerne. I morgen, fredag, er der indvielse med officielle gæster, amtsborgmester Orla Hav klipper snoren, og lørdag er der åbent hus for landsdelens borgere. De er med til at betale stedet. Vækstcenteret er tænkt som et godt sted at begynde for virksomheder, der bygger deres koncept på optimal og nyskabende anvendelse af IT. Det er altså ikke snævert rettet mod IT-virksomheder eller de udviklingsvirksomheder i krydsfeltet mellem forskning og industri, som er NOVIs målgruppe, forklarer Hjørrings erhvervschef Bo Geertsen. Et kriterie for lejemålet er nødvendigt, for det er offentligt støttet virksomhed. Huslejen er lav, 1475 kr. om måneden for det mindste kontor på 13 kvm. For dét beløb får man også andel i faciliteter som fælles reception, et moderne telefonsystem til storkøbstakst, et højhastigheds dananetværk, fine kopimaskiner, thekøkken samt adgang til gode mødelokaler - herunder byens flotteste beliggende, toppen af siloen med udsigt over den halve landsdel. Og, ikke mindst, man får mennesker omkring sig, der tænker på samme måde og har samme mål: de andre iværksættere - et innovativt miljø simpelthen. En idés fødsel - Ideen er slået an, fortæller Bo Geertsen. Det er ham, der står for udlejningen. Centeret er organiseret som en erhvervsdrivende fond med Hjørrings borgmester Bent Brown (S) som engageret formand, og Hjørring Erhvervskontor har den daglige driftsledelse. Og meget oplagt har erhvervskontoret også selv fået til huse i centret. Det giver en tæt kontakt til et vigtigt vækstlag i områdets erhvervsliv - men Bo Geertsen skynder sig at understrege, at han naturligvis er erhvervschef for alle kommunens virksomheder, både de unge innovative, og de gamle med basis i klassisk industrisamfund. Det var netop lukningen af en sådan virksomhed tilbage i 1996, arbejdstøjsfabrikken Vebi, som fødte tanken om iværksættercenter. Med det tværkommunale Vendsyssel Udviklingsråds mellemkomst blev der foretaget en analyse af de mulige veje frem, og i 1999 kunne PLS Consult fastslå, at de små IT-relaterede iværksættere havde behov for rammer at udvikle sig i. Sideløbende tog en anden idé form, IT-center Nord med fagskolerne EUC Nord som partner, men i sommeren 2000 blev projekterne forenet. Og ved 25 års jubilæet på Aalborg Universitet i august 2000 kom undervisningsminister Birthe Weiss (S) med den gave, som siden har bragt nordjysk erhvervsudvikling frem i IT-udviklingens frontlinje: Midlerne til Det Digitale Nordjylland - fyrtårnsmidlerne. Vækstcentret Nord har fået knapt to mio. kr. i støtte herfra, givet i form af et driftstilskud de første tre år. Lokalt engagement Men det er lokal vilje til at yde, som har skabt forudsætningen: Et hus at yde driftstilskud til. Den samlede anlægssum på 15 mio. kr. er, ud over låneoptagelsen på 8,7 mio. kr. bragt til veje fra mange kilder: 2 mio. kr.samt underskudsgaranti fra Hjørring Kommune, 1 mio. kr. fra Hirtshals Kommunes initiativfond, 1 mio. fra Spar Nord-fonden, samt penge fra en lang række private bidragydere. En tavle i receptionen erindrer eftertiden om indsatsen. Og nu står det her. I den gamle kornsilos fire grå jernbetonrør er der savet vinduer ud, lagt etager ind, der er kommet isolering, puds og maling på, et elevatortårn hele vejen op og på toppen en stilfuld kobberbeklædt firkant. Ved tårnets fod Og rundt om tårnets fod ligger et nyt hus i tre etager, det egentlige Vækstcenter Nord. - Vi råder over de tre nederste etager i tårnet, hele bygningen rundt om, samt tårnets øverste etage. De mellemliggende etager tilhører HP-gruppen, bygherre på hele Aastrupvej-projektet,og vil blive lejet ud på almindelige vilkår forklarer Bo Geertsen. Vækstcentret omfatter samlet 1600 kvadratmeter af hele kompleksets 2400 kvm. Halvdelen af netto-kontorarealet, 442 kvm. er lejet ud. Netop nu bor her 11 firmaer plus erhvervskontoret og Nordjysk Kompetenceudvikling. Pånær to helt nystartede er de flyttet med fra vækstcentrets første adresse, den tidligere levnedsmiddelkontrols hus på samme gade, hvor man lejede sig ind fra start. De kan som udgangspunkt bo i centret i fem år. - Gunstige vilkår i starten er afgørende for at komme godt i gang, og det er det, vi kan tilbyde her. Men målet er jo, at de skal udvikle sig, skabe flere arbejdspladser og gro ud af rammerne, understreger Bo Geertsen.