EMNER

Mod til opgør?

IRAK-KRIG:Hjemmesiden Wikileaks har offentliggjort hidtil hemmeligholdte dokumenter med hemmeligholdte civile tabstal, konventionsstridige overgreb på civilbefolkningen, og ikke mindst de danske, engelske og amerikanske styrkers udlevering af tilfangetagne irakere til nedværdigende behandling og tortur udøvet af irakisk politi, hvor kontrollen fra de demokratisk besættelsestropper begrænsede sig til at vende det blinde øje og de døve øren til de overgreb som man fra koalitionsstyrkerne var bekendte med eksistensen af! Set i lyset af ovenstående er det fuldt forståeligt, at forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i sin nuværende egenskab af generalsekretær for Nato med al magt prøver at skjule egne og dermed VKO-flertallets misgerninger og overtrædelser af indgåede internationale konventioner, når han advarer mod at offentliggøre de hemmeligholdte dokumenter om de vestlige demokratiers krigsforbrydelser, da de med overlegen militærmagt i den ene hånd, Bibelen og den vestlige demokratihåndbog i den anden udskiftede det ene uhyrlige despoti med et andet ved en folkeretsstridig krig med millioner af døde og fordrevne som resultat! Ikke blot forsøger generalsekretær Anders Fogh Rasmussen (V) at skjule de bestialske kendsgerninger om Irak-krigen - med den begrundelse, at det kan bringe koalitionens soldater i livsfare - for at dække over den fejlagtige beslutning, han selv med VKO-flertallet i ryggen gjorde da de tilbage i 2003 trykkede på Folketingets afstemningsknapper og sendte Danmark ud i en folkeretsstridig krig sammen med de to andre demokratisk valgte krigsforbrydere Bush og Blair! Uanset hvor ihærdigt Anders Fogh Rasmussen - som en anden hund - forsøger at dække sit eget møg til på den internationale krigsmødding, vil det aldrig lykkes ham at fjerne den rådne lugt af krig og overgreb på en uskyldig irakisk civilbefolkning. For den kvalmende lugt af krig vil til alle tider klæbe til Fogh, Bush, Blair og VKO-flertallet, så længe vi har en fri og uafhængig presse, der lever op til principperne om ytringsfrihed og åbenheden i den politiske proces i demokratiske lande som Danmark, Storbritannien og USA! Nu er det så op til Løkke, Kjærsgaard og Espersen, om de har det nødvendige demokratiske mod til et opgør med den ildelugtende krigsarv fra Fogh-, Kjærsgaard- og Bendtsen-æraen!