EMNER

Mode i sårede religiøse følelser

Der er gået mode i sårede religiøse følelser. 17.10. har Peter Duetoft åbenbart posttraumatiske efterveer,

fordi der for en del år siden blev produceret en vovet film med ”Jesus” som rolle-indehaver. Må det være mig tilladt at foreslå, at hvis andre læserbrevsskribenter skulle føle trang til selviscenesættelse med religiøst navlepilleri, så skriv til eu ugebladsbrevkasse i stedet. Der er der ”eksperter” til at give passende svar på sådanne foreteelser. Og så skriver manden - Gud bedre det - ”Hvis vi ikke snart erkender, at troen på Gud er så væsentlig, at den er hævet over al tåbelig hvin og chikane, så ender vor kultur og vort 1and et sted, hvor det ikke er rart at være”. Jeg vil hævde, at vort land netop vil være et godt sted at være, hvis vi får religionen ud af det offentlige rum. Folk kan tro på, hvad de vil - også Fandens oldermor - det er en helt privat sag, som man ikke bør belemre andre med. Men den må aldrig blive noget helligt - noget urørligt, der kræver hensyntagen og særrettigheder, og som der ikke kan sættes spørgsmål ved - eller drives gæk med! For så kan alverdens grupperinger påstå, at deres religiøse ideer er hellige og urørlige, som andre også skal respektere, og hvor er vi så henne? Præcis der hvor tyranniet hersker.