EMNER

Mode på Fjordparken

Bestyrelsen i Hals Pensionistforening har et nyt arrangement på trapperne torsdag 24. april klokken 14.00. Denne dag afholdes nemlig modeshow på Fjordparken, og bag opvisningen står Birthe Dahl. Markbrand ved Hals Langfredag blev Hals Brandvæsen alarmeret klokken 13.56. Årsagen var, at der var udbrudt en markbrand på en ejendom beliggende på Sønderskovvej i Hals. Af meldingen fremgik det, at der var ild i en mark med fare for at brede sig til skov. Ved brandvæsnets ankomst få minutter senere kunne det konstateres, at det "kun" var et ganske lille areal, der var gået ild i, og ejerne havde allerede fået flammerne under kontrol. Brandvæsnets opgave var herefter kun at efterslukke. Årsagen til branden var nogle børn, der havde lavet et lille bål, men ilden herfra var sprunget til noget tørt græs som blev antændt. Brandvæsenet mødte med 3 køretøjer og 7 mand. Ø. HASSING Mød op i forsamlingshuset Interesserede bør indfinde sig i Ø. Hassing Forsamlingshus torsdag 24. april klokken 19.30, for da afholder Ø. Hassing Borgerforening den årlige generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 23. april.