Modelberegning

Modelberegninger, som By- og Landskabsstyrelsen samt Skov- og Naturstyrelsen har fået udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser og forskningsorganisationen DHI, viser, at sten på havbunden kan gavne fjordes evne til at modstå iltsvind. Tang kan ikke vokse på blød sandbund, mens sten skaber skove af tang. Tangen producerer ilt. Det er med til at styrke havbundens dyreliv og dets chancer for at overleve i perioder med iltsvind.