Moderat kritik fra Ankestyrelsen

Jammerbugt Kommune er godt på vej i forbedringen af sagsbehandlingen i børnehandicapsager, men der er plads til forbedringer. Læs hele rapporten herunder

Den nye formand for børne- og familieudvalget, Ulla Flintholm (V) siger, det kan tage op mod fem år, før alle Task Forcens anbefalinger er gennemført.

Den nye formand for børne- og familieudvalget, Ulla Flintholm (V) siger, det kan tage op mod fem år, før alle Task Forcens anbefalinger er gennemført.

JAMMERBUGT: Siden maj sidste år har fagfolk fra Ankestyrelsen - den såkaldte Task Force - arbejdet på en analyse af Jammerbugt Kommunes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Nu foreligger resultatet af analysen, og den indeholder en lang række anbefalinger til forbedring af sagsbehandlingen i specialafsnittet, der behandler sager om hjælp til familier med handicappede børn.

Formanden for børne- og familieudvalget, Ulla Flintholm (V), har følgende kommentar til analysen:

- Overordnet kan vi se, at vi har styr på det faglige, men vi kan blive bedre til at inddrage og sørge for tilstrækkelig dialog, både internt i afdelingerne og i forhold til forældrene og de unge, siger formanden.

Grundlaget for analysen er 20 konkrete sager på børnehandicapområdet, Jammerbugt Kommunes politikker og retningslinjer på området, skriftlige selvevalueringer og interviews af sagsbehandlere, afdelingsleder, chef og direktør på området samt interview af repræsentanter fra Handicaprådet.

Manglede oplysninger

Jammerbugt Kommune har især haft massive problemer med oplysning af sagerne. Mange af de afgørelser, som borgerne har indbragt for Ankestyrelsen, er blevet hjemvist til ny sagsbehandling, fordi der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at kommunen overhovedet kunne træffe en afgørelse.

"En stor del af sagerne er ikke tilstrækkeligt oplyst og begrundet", skriver Task Forcen og opfordrer kommunen til at "løfte kvaliteten i oplysningen af sagerne og begrundelse af afgørelserne".

Task Forcen hæfter sig også ved, at kommunen skriver i afgørelserne, at en eventuel klage skal indgives skriftligt. Det er forkert. Der er ingen formkrav til en klage, der lige så vel kan indgives mundtligt som skriftligt. At Jammerbugt Kommune fejlagtigt skriver, at klagen skal være skriftlig, kan ifølge Task Forcen få konsekvenser for borgerne.

"Det kan ikke udelukkes, at et krav om en skriftlig klage kan afholde nogle fra at klage over en afgørelse", hedder det i analysen.

Plads til forbedringer

Ifølge analysen er der ligeledes plads til forbedring, når det handler om at inddrage forældrene i afgørelserne. Ud af de 20 sager, som Task Forcen har gennemgået, var der kun tale om høj grad af forældreinddragelse i seks af sagerne. I 11 af sagerne var forældrene inddraget "i nogen grad", i to sager i ringe grad, mens forældrene slet ikke havde været inddraget i en enkelt af sagerne. Overordnet vurderer Task Forcen dog, at der "overvejende synes at ske en tilstrækkelig inddragelse af forældrene i forhold til de handicapkompenserende bestemmelser".

Kommunen har også haft problemer med at få forelagt forældrene oplysninger, som forældrene ikke ved indgår i sagen og dermed i afgørelsen. I den forbindelse vurderer Task Forcen, at der er behov for, at specialafsnittet etablerer en praksis, som sikrer, at forældrene bliver hørt, hvis der er nye oplysninger i sagen, som forældrene må antages ikke at kende til.

Task Forcens arbejde med Jammerbugt Kommune fortsætter den kommende tid, fortæller Ulla Flintholm.

- Vi tager analysens anbefalinger meget seriøst, og derfor slutter samarbejdet heller ikke med analysen. Vi fortsætter samarbejdet halvandet år frem, hvor Task Forcen og Jammerbugt Kommune skal samarbejde om et udviklingsforløb, der skal sikre, at Jammerbugt Kommune kommer i mål med sagsbehandlingen, siger hun.

Du kan læse hele rapporten fra Ankestyrelsen her.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.