Moderne boliger afløser plejehjem

De seks boliger er klar til indflytning 1. december

THISE:1. december tages seks lyse og venlige ældreboliger i brug i Thise, hvor plejehjemmet Solbakken tidligere var placeret. I går blev der holdt rejsegilde på de seks boliger. Det er Boligforeningen P.M. i Brønderslev, der står bag byggeriet. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) havde lutter lovord om de ny boliger. - Vi husker alle de gamle, små plejehjem. Det var dengang, folk kom hinanden ved. Det var dengang, da det var rigtigt hyggeligt at komme på plejehjem, for der var tid til at passe de ældre, og de kunne underholde. Nogle gange figurerer historierne om de gamle plejehjem på linie med historierne om, at der var bedre sommer og mere sne, da vi var børn. Ingen tvivl om at de gamle blev passet godt på de gamle plejehjem. Ingen tvivl om at de havde det rart. - Men ældre mennesker i dag stiller andre krav end ældre mennesker gjorde for 25 år siden. Vi kunne i byrådet i 2003 konstatere, at der ikke var mange ældre, som var interesseret i en bolig på Thise Plejehjem. Mange af de ældre i Thise søgte om plejehjemsplads i Brønderslev by. Dels fordi deres børn boede der, dels fordi forholdene på byens plejehjem var mere komfortable og tidssvarende end på Thise Plejehjem. - Jeg husker, at det var en følelsesladet debat i yrådet, da beslutningen om at sælge Thise Plejehjem skulle tages. Opdelingen gik ikke længere mellem partierne, men mellem geografiske skel. Formand for Boligforeningen P.M., EgonHassing, kunne konstatere, at det er hans sidste rejsegilde som formand, idet han nu stopper.