moderne skole

[ Hadsund Skole blev indviet i januar 2005 og kostede 100 millioner kroner. [ Skolen er bygget efter et nyt koncept med blandt andet åbne klasseværelser uden døre. [ Fra begyndelsen oplevede skolen voldsomme problemer med indeklima og støj. [ Flere lærere og elever blev syge. [ I november 2005 gav Arbejdstilsynet et påbud til Hadsund Kommune om at løse problemer med blandt andet indeklima, temperaturer og luftkvalitet. [ Hadsund Kommune har klaget til Arbejdsmiljøklagenævnet over Arbejdstilsynets påbud. [ Beskyldningen om personalets bevidste fejlbrug af ventilationsanlægget rejses af kommunens advokat i den verserende, skriftlige argumentation. [ Arbejdsmiljøklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse. [ Men Hadsund Kommune har sat flere tiltag i værk, der skal forbedre indeklimaet på skolen. [ Blandt andet køres forsøg med varmeafvisende film på glaspartier.