Skagen

Moderne teknologi bag rekordforsøg

Roblon i Sæby har viklet et fiber til tovtrækningsforsøg over Limfjorden

FREDERIKSHAVN:Det startede egentlig som en rigtig sjov ide for at forene kræfterne mellem Det Danske Spejderkorps to jamboretter - den ene i Vendsyssel og den anden på sydsiden af fjorden i Rold Skov. Det, der ligger imellem er Limfjorden - og en tovtrækningsdyst over fjorden blev sparket ind i snakken som mulighed. Den lå lige til højrebenet - og det gør den stadig selv om der er brugt rigtig mange kræfter på at sikre sig det helt rigtige tovværk til dette projekt. Faktisk har det været ikke så lidt af et udviklingsarbejde, der har inddraget en stor del af det lokale erhvervslivs ekspertise. - Det har ikke været uden problemer at finde den rigtige løsning på denne tovtrækning, erkender Lars Skiveren fra Vendelbo Jamborettens eventudvalg. Første bud var en 6 mm stålwire, som skulle bæres oppe af 100 pontoner, da stålwiren i sig selv vejede 250 kg. Denne løsning blev, ved hjælp af rådgivning fra Nordsøcentret i Hirtshals, hurtigt afløst af en kunstfiber af Dyneema. Et materiale, som er lige så stærkt som en stålwire. Dette materiale bliver i dag blandt andet anvendt til skudsikre veste. - Det materiale har vi heldigvis fået sponsoreret af DSM, et hollandsk firma, som samarbejder med Roblon i Sæby og det er Roblon, der velvilligt har sikret, at vi har fåer viklet denne fiber, så tovtrækning mellem Himmerland og Vendsyssel kan gennemføres, siger Lars Skiveren. Men fibermaterialet gør det ikke alene. - Vi har fået beregnet at selv en ganske svag strøm på 1-2 knob i fjorden vil give et træk på ca. 2 tons i begge ender af rebet. Dette resulterer i, at der er etableret fem støtteliner op mod bilbroen. - Og i tilfælde af østenvind har vi to ankre, som skal holde fiberen op mod strøm og vind fra øst. De endelige beregninger viser, at man vil kunne gennemføre tovtrækningen ved tre knob strøm fra vest eller to knob strøm fra øst. - Lokale spejdergrupper har flere gange målt på strømforholdene og sendt e-mail til os med data om strøm og vindforhold. Dette målearbejde er netop blevet suppleret af målinger foretaget af brovagten i brotårnet, så endelige vurderinger sammenholdt med tidevandstabeller har kunnet finde sted, siger Lars Skiveren, Men strømforholdene kan vise sig anderledes og derfor har spejderne me d hjælp fra et ingeniørfirma fået udarbejdet en helt tredje plan, der fuldender trilogien og sikrer, at man vil kunne gennemføre tovtrækningen uanset vejrlig. Denne plan indebærer, at man hæver fiberen over vandoverfladen, for dermed at undgå de voldsomme kræfter i vandet - og for at sikre det har spejderne flyttet lidt om på positionerne på begge sider af fjorden. Seniorspejdere fra DDS, det danske spejderkorps, fra henholdsvis Vendelbo Jamboretten og Rold Skov Jamboretten forsøger at blive optaget i Guiness Book of Records med dette spektakulære tovtrækningsforsøg mellem landsdele. Rekordforsøget finder sted 1. august. Og der vil blive lagt godt me d lokale kræfter i at sikre, at Himmerland trækkes til Vendsyssel. Fra Frederikshavn Kommune deltager således Sæbygårdgruppen, Sæby, Lars Kruse, Skagen, 1. Frederikshavn, Peter Wessel, Frederikshavn og Knud Søhane, Voerså.