Retspleje

Modernisering af tinglysning stærkt påkrævet

København, fredag /ritzau/ Samtidig med at det danske tinglysningssystem moderniseres og gøres "papirløst", bør det overvejes, om tinglysningskontoret skal inddrages, hver gang en husejer foretager en låneomlægning. - Er det nødvendigt at inddrage tinglysningskontoret, hver gang der sker en ændring i afdragsprofilen på et realkreditlån. Måske findes der en mere praktisk og tidssvarende løsning, siger dommer Henrik Linde, formand for Den Danske Dommerforening, der mener, at en modernisering af tinglysningssystemet er stærkt påkrævet. - Tinglysningen sker efter en lovgivning fra 1920'erne, som trænger til et eftersyn, siger Henrik Linde. Derfor hilser han det velkomment, at regeringen har sat et udvalg til at se på, hvordan tinglysningen kan moderniseres og effektiviseres, så borgerne i fremtiden kan bruge computeren, når de kommunikerer med myndighederne. Samtidig vil regeringen undersøge, om tinglysningen ved domstolene kan centraliseres, eller om der kan ske en privatisering. Dommerne, der får sæde i udvalget, advarer imidlertid på forhånd imod en privatisering af området. - Den sikkerhed, der er i, at det foregår i domstolsregi, bør bevares, siger Henrik Linde. Han kan ikke forestille sig, at retssikkerhedsgarantierne i det nuværende system og befolkningens tillid til systemet vil kunne overleve i et privatiseret tinglysningssystem. Realkreditrådet, der er paraply for de danske realkreditinstitutter, og som også skal sidde med i udvalget, hilser derimod tanken om en privatisering velkommen. Det kan sagtens finde sted i privat regi, mener rådets direktør, Torben Gjede. - Det er der ikke nogen væsentlige problemer med, som vi ser det lige nu, men det skal udvalget jo kigge på, siger han. Realkreditrådet har selv opfordret regeringen til at skifte det papirbaserede tinglysningssystem ud med ét baseret på edb. - Med moderne teknologi kan det gøres hurtigere, bedre, mere effektivt og frem for alt billigere, siger han. Det vil reducere ventetiden kraftigt, hvorved kunderne kan spare penge til dyr kurssikring, forudser han. Forbrugerrådet afviser ikke på forhånd privatisering, oplyser økonom i rådet Kåre Emtoft. - Nu må vi se på fordele og ulemper, siger han. Rådet mener, at det er fornuftigt at rationalisere og forholder sig afventende til de forslag, der måtte dukke på. Justitsminister Lene Espersen (V) vurderer, at der er oplagte rationaliseringsfordele ved at bruge den nye teknologi. - Det er vigtigt, at vi i forbindelse med indførelse af papirløs tinglysning får en grundig belysning af, om varetagelsen af tinglysningsopgaven vil kunne organiseres på en bedre og mere effektiv måde end i dag, således at der sikres de bedst mulige rammer for et velfungerende fremtidigt digitalt tinglysningssystem, siger hun. Højesteretsdommer Lars Bay Larsen bliver formand for udvalget, der ud over repræsentanter for domstolene får medlemmer fra universiteterne, de berørte ministerier samt brugere af tinglysningen, herunder Realkreditrådet og Forbrugerrådet. /ritzau/