EMNER

Moders bedste pryd!

"Bliv stedse din moders bedste pryd, gør stedse fremgang i pligt og dyd...." og "Glem aldrig din fars formanende ord, vær flittig og ærlig, bliv vis og stor..." - sådan står der på to gode opdragelsesfremmende billeder fra omkring år 1900.

Her kan den opvoksende ungdom få en påmindelse om, at forældre er et forbillede, der er værd at følge på livets vej. De to illustrationer med tilhørende tekst har været oplæg til en af opgavemulighederne for prøven i skriftlig dansk i folkeskolens 10. klasse. Eleverne fik til opgave at skrive et essay om de værdier, de finder vigtige i dag. Ligeledes skulle oplæggets hundredårige tekst og billede kommenteres. Som vanlig til afgangsprøverne var der mange muligheder at vælge, men en stor del af eleverne valgte at give udtryk for egne værdiforestillinger. Her kunne man måske forvente en vis afstandtagen til de "gammeldags" dyder, der blev fremhævet år 1900. "Vær flittig og ærlig og følg dine forældres bud ....." det lyder ikke særlig 2005-agtigt. Alligevel er der mange fællestræk mellem datidens værdisyn, og det bud unge i 2005 har på vigtige værdier. Formuleringerne er anderledes, der tales ikke om dyder, men om vigtige egenskaber, der tales ikke om formaninger, men om gode råd og indholdet er naturligvis også præget af en anden familiestruktur, end glansbilledederne fra 1900 viser. Ser man bort fra disse ydre sproglige træk, så fremgår det, at alt ikke er så meget anderledes i unges bevidsthed. Katrine Lørups (10. klasse et sted i landet) formuleringer er kendetegnende for størstedelen af besvarelserne. Hun skriver her hvilke værdier, hun vægter højt, og hun giver sin uddybende forståelse af betydningen: "Respekt - fordi jeg tror, at det vil være umuligt at leve med en familie, der overhovedet ikke respekterede hinanden. Man skal respektere hinandens behov for f. eks. at være alene nogle gange, hvor man har brug for det. Tillid - fordi man skal kunne stole på de personer, som man tilbringer sin hverdag med. Man skal kunne stole på, at man godt kan have private ting eller penge liggende på sit værelse uden at ens forældre eller søskende tager det. Fortrolighed - fordi man skal kunne fortælle sin forældre, hvis man har alvorlige problemer. En familie er til for at hjælpe hinanden, og det burde man benytte sig af. Ærlighed - fordi man ikke kan have et ordentligt familieliv, hvis ikke man kan være ærlige overfor hinanden. Har man begået en fejl, skal man også kunne indrømme det, og derved gøre det godt igen.Kærlighed - må være kernen i et familieliv. Det er kærligheden, der får en familie til at fungere. Uden kærlighed ville det være umuligt at leve sammen." Det er kendetegnende for alle skribenter, at de ønsker et (nuværende og fremtidigt) familieliv, der fungerer på værdier som ærlighed, tillid og respekt. Der ligger ligeledes hos alle et ønske om at kunne se op til forældrene med respekt. Forældre, der stiller krav og sætter regler op, bliver værdsat - måske ikke i den aktuelle hverdag, men når eftertanken melder sig (som den må gøre i en fire-timers prøve uden kontakt med andre) så foretrækker de unge, at forældrene bekymrer sig om hjemmetidspunkter, lektier og kammeratskabskreds. Eleverne skriver engageret og personligt om værdierne i hverdagen, det er opløftende læsning. Elever med en ikke-dansk baggrund er de mest afklarede i forhold til egne værdier. Mange af disse beskriver, hvordan modsætningsforholdet mellem egne erfaringer og kammeraters hverdagserfaringer har gjort det nødvendigt at tage stilling til egne værdier. Det er spændende læsning - og tankevækkende. Og så er det naturligvis (og beklageligvis) også tankevækkende, at det kniber så gevaldigt med retstavning, tegnsætning og sproglig fremstilling som det faktisk gør - for alle elever. Der er (også) noget at arbejde med for såvel dansklærere som elever. Bodil Christensen, Degnevænget 5, Horne, er seminarielærer ved Aalborg Seminarium