Skolevæsen

Modersmål i ungdomsskolen

FREDERIKSHAVN:Politikerne i børne- og ungdomsudvalget har været i strid om modersmålsundervisningen, og hvordan det skal foregå. Udvalget har nu peget på ungdomsskolen, som det sted, hvor undervisning i forskellige børns modersmål kan foregå. Det skal undersøges nærmere, om det kan lade sig gøre. I næste skoleår er der behov for følgende undervisning: 25 elever i dari, 13 elever i tamilsk, to elever i albansk, en elev i farsi og ni i alt i forskellige andre sprog. Folkeskolerne har hidtil tilbudt modersmålsundervisning, hvis der er mindst 12 elever i samme sprog og der kan skaffes en god lærer.