EMNER

Modersmålsundervisning

POLITIK:Jette Tofts/SF¿s bemærkninger for nogle dage siden om socialdemokraternes politik på modersmålsområdet, kan jeg ikke lade hænge i luften uanfægtet. Vi socialdemokrater erkender nødvendigheden af, at børn der kommer hertil har ret til modersmålsundervisning. Studier har nemlig vist, at børnene lærer et bedre dansk, hvis de har grundstenen i deres modersmål på plads. Et bedre dansk giver en bedre integration. En bedre integration fører til et bedre liv med flere og forhåbentligt lige muligheder for de hertil komment. Vi socialdemokrater har som tillæg til denne ordning valg at sige, at kun 1. generationsindvandrer kan blive tilbudt denne modersmålsordning. Det har vi gjort af følgende grunde: 1) Vi betragter børn af 1. generationsindvandrer, for værende danske. Nogle vil kalde dem 2. generationsindvandrere ¿ vi kalder dem nydanskere. For det er de. Derfor betragter vi deres modersmål for at være dansk og intet andet. Desuden er der tvivl om effekten ved ¿modersmålsundervisning¿ des flere generationer, man kommer væk fra 1. generationen. 2) Vi har også indført reglen ud fra den erkendelse af, at ¿modersmålsundervisning¿ kan blive brugt til at fastholde børn af indvandrere i traditionelle familieformer. Familieformer som ligger så fjernt fra danske værdier om børneopdragelse, at end ikke en frisindet SF¿er som Jette Toft ville lade sine nu voksne børn opdrage under. Jeg tror på, at det er børn af indvandrerne, vi som samfund skal satse de helt store penge på. Det er dem, vi skal støtte og hjælpe på vej. De er koden til at løse de integrationsproblemer, vi som samfund står overfor. Hvis vi lod SF¿ere, som Jette Toft og Poul Rode føre pennen for fremtidens integrations, tror jeg den vil slå fejl. Det tror jeg med udgangspunkt i emnet her. Hvis vi lod alle indvandreres efterkommere få ¿modersmålsundervisning¿, ville man kunne forestille sig, at 3.-4. eller måske 10. generation stadig modtage ¿modersmålsundervisning. Jeg har selv svensk blod i årene, hvilket ikke er mange generationer siden. Forstil jer, hvis jeg skulle modtage svensk. Det ville jo være vanvittigt. Og til Jette og andre skræmte SF¿er, som er bange for, at børnene ikke lærer deres indvandrerforældres talte sprog, kan jeg roligt forsikre jer for, at det gør de. Det ville Jette også vide, hvis hun kendte nogle af disse børn. Det er nok her hele problemet er. Måske skulle SF¿erne pakke lidt af deres ideologi i skuffen og komme ud i den virkelige verden. Så drop den idiotiske retorik om, at vi socialdemokrater er menneskefjendske, åben øjnene og kom ind i kampen. Vi betragter nydanskere som ligeværdige, respekterer dem som ligeværdige og behandler dem som ligeværdige ¿ måske skulle Jette og resten af SF i Frederikshavn gøre det samme.

Forsiden