Modgang gør stærk

Alt, hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere, siger et gammelt mundheld.

Vi er overbeviste om, at der er noget om snakken. Finanskrisen har været hård ved entrepreneurerne - antallet af vækstvirksomheder er mere end halveret i forhold til sidste år. Det viser den danske del af Ernst & Young's globale vækstskaberkonkurrence, Entrepreneur Of The Year 2010. Finanskrisen har dog ikke været hård ved Atira A/S - tværtimod. For nylig blev virksomheden i Aalborg kåret som Entrepreneur Of The Year 2010 i region Nordjylland. Ledelsens bærende værdier er udvikling, innovation og faglighed. Virksomheden, der lever af softwareudvikling, ønsker at vækste organisk og er meget globalt tænkende, hvilket er bydende nødvendigt, da det danske marked for længst er udtømt for potentielle kunder. Det er netop den type vækstskabere, Danmark har brug for fremover. I år har Entrepreneur Of The Year fokus på viljen til at klare sig igennem en forandringstid og på de visioner, der bærer virksomheden gennem tiden efter finanskrisen, og hvad danske virksomheder skal leve af i fremtiden. Samtidig er entrepreneurerne blevet underkastet en personlighedstest, som skal bruges til at blive klogere på de succesfulde entrepreneurers DNA. Det er en viden, som ikke alene vil kunne bruges i rådgivnings- og investeringssammenhænge. Også uddannelsessystemet bør få gavn af resultaterne og indtænke dem i undervisningen, så vi kan få gødet fødekæden af fremtidens vækstskabere. Hvad viser undersøgelsen? Et par punktnedslag: Vækstskaberne anno 2010 er enormt ambitiøse, men ikke tilsvarende risikovillige. Finanskrisen er ikke tidspunktet for eksperimenter. De virksomheder, som klarer sig bedst, fokuserer på at sælge det, de allerede har på hylderne, men forsøger samtidig at finde nye markeder og kunder at afsætte produkterne til. Det handler om konsolidering og om at kapitalisere på tidligere investeringer. De tager kalkulerede risici og bruger deres netværk og bestyrelse til strategisk udvikling. Samtidig er de mere eksportorienterede end tidligere. Deres eksportandel er steget væsentligt siden sidste år, eftersom internationalt orienterede virksomheder har været mindre ramt af krisen, da de øvrige EU-lande generelt har haft en mindre nedgang i privatforbruget end Danmark. Endelig har 72 procent en videregående uddannelse, hvilket punkterer myten om, at de videregående uddannelser fratager de studerende deres iværksætterlyst. Tværtimod vidner vores analyse om, at de videregående uddannelser fostrer langt størstedelen af de succesfulde entrepreneurer i Danmark. Det er ikke nødvendigt med en doktorgrad i virksomhedsøkonomi for at se, at krisen har kradset noget så eftertrykkeligt. Fem procent af det danske bruttonationalprodukt er forsvundet sammen med 180.000 arbejdspladser. Alligevel er der virksomheder, som er gået mod strømmen, og som har formået at vækste i et blodrødt ocean af konkurser, nedskæringer og tomme ordrebøger. Netop disse vækstskabere, der har formået at ophæve de økonomiske naturlove, står stærkt rustet til tiden efter krisen. Det interessante er nu at lære af, hvad det var, de gjorde anderledes, og som galvaniserede dem mod økonomisk gennemtæring.