Modigt udspil

Regeringen er barslet med et velfærdsudspil, der er både fornuftigt, velafbalanceret og modigt Danmark står over for store udfordringer i den kommende tid heldigvis bliver vi flere ældre i samfundet.

Uddannelse 14. april 2006 20:49

Vi har en integrationsudfordring, som kræver handling. Og vi har en række unge, som vi skal have igennem uddannelsessystemet. Og det er det helt rigtige tidspunkt, udspiller kommer på. Danmarks økonomi er stærkere end nogensinde, vi kan nå at indfase reformen i et adstadigt tempo, så befolkningen kan føle sig tryg. Og så er udspillet finansierbart i modsætning til det forslag, Socialdemokraterne netop har sendt på banen. Jeg er sikker på, at danskerne kan gennemskue, hvilket oplæg, der bedst bringer Danmark ind i fremtiden. Det bliver opfattet som en menneskeret, at fordi man har rundet de 60, så har man lov til at gå på efterløn – betalt af samfundet. Men der er jo mange ressourcer, meget erfaring i de mennesker, og der er brug for deres arbejdsindsats. Jeg mener derfor, det er helt rigtigt at forhøje efterlønsalderen. Til gengæld skal vi se på, om de nedslidte skal have bedre muligheder for førtidspension. At sætte pensionsalderen op til 67 år er også et fornuftigt forslag. Vi skal indrette vores arbejdsmarked, så der bliver særlige seniorordninger, så man gradvist kan takke af på arbejdsmarkedet. Og vi må jo heldigvis konstatere, at levealderen stiger, så det virker rigtigt, at vi også skal blive længere på arbejdsmarkedet. Og så er det jo med i regeringens forslag, at disse ændringer skal ske over en meget lang tidshorisont. Hvis unge med studenterhuen gerne vil rejse østen rundt i 5 år, inden de starter på en videregående uddannelse så for min skyld ingen alarm. Men jeg synes, det er fair fra samfundets side, at vi stiller krav til de unge, når de får deres uddannelse betalt. Vi er det land i Europa, hvor de unge senest går i gang med en uddannelse og samtidig bruger de danske unge også meget mere tid på at blive færdige. Så at belønne de studerende som går i gang senest 2 år efter studentereksamen og belønne dem, der bliver færdige til normeret tid, er en helt rigtig tanke. Så er der stadig plads til rygsækturen til Australien og lidt tid til at tjene penge, samtidig med at de unge er omkring de 25 år, når de indtræder på arbejdsmarkedet. Samtidig rummer velfærdsudspillet også gode idéer til, hvordan vi får de unge i gang med en ungdomsuddannelse – enten af erhvervsmæssig eller gymnasial karakter. Danmarks konkurrenceparameter er jo hverken billig arbejdskraft eller billige etableringsomkostninger – det er derimod know how. Og derfor er det et problem, at knap 20 pct. af de unge aldrig får en uddannelse. Det har vores samfund ikke råd til, ligesom de unge også vil få sværere ved overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet. De ufaglærte job bliver færre i fremtiden. En af Danmarks helt store udfordringer er uden tvivl integration. Med den nylige debat om tegningerne har vi igen fået billedet af et samfund, hvor skellene mellem såkaldte danskere og danskere af anden etnisk oprindelse er for store. Jeg tror, at det altoverskyggende problem er, at vores indvandrerunge ikke får en uddannelse og ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. Og det er ikke kun de unges egen skyld. Både private og ikke mindst offentlige arbejdspladser skal i langt højere grad åbne dørene for de unge nydanskere. De er en ressource i vores samfund, hvis de ellers får lov at vise det, og hvis de unge selv vil gribe chancen. Og jeg tror også, at bedre integration er det eneste modspil til flirten med islamisme. Vi skal vise de unge, at det danske samfund tilbyder et alternativ. I det hele taget har vi i dag et samfund, hvor alt for mange mennesker er på en eller anden form for offentlig hjælp. F.eks. har vi alt for mange kontanthjælpsmodtagere, og den helt store udfordringer for fremtidens danske samfund bliver at flytte folk fra passiv offentlig forsørgelse over i uddannelses- og arbejdsmarkedssystemet. Vi kan allerede nu se, at der er flere tusinde ubesatte stillinger samtidig med, at mange tusinde går arbejdsløse. Det kan og skal vi ikke være bekendt. For der skal ikke herske tvivl om, at vi er enige med f.eks. socialdemokraterne i, at vores velfærdssamfund skal tage sig af de svageste i vores samfund. De mennesker, der på trods af et kraftigt sikkerhedsnet, alligevel røg igennem maskerne. Det være sig unge som gamle, danskere som nydanskere. Mit håb er, at et bredt flertal i Folketinget kan enes om en velfærdsreform, der holder mange år ud i fremtiden. Jeg synes, det var ærgerligt, at såvel kommunal- som udligningsreform kom til verden via smalle forlig. Jeg synes, at vi danskere har krav på, at de politiske partier viser en reel vilje til forhandling og til at opnå et fremtidssikret resultat. Held & lykke. Jens Arne Hedegaard, Ternevej 5, Brønderslev, er borgmester (V) i Brønderslev Kommune. E-mail: jah@brslevkom.dk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...