Modstand er ok - fejl skal rettes

Som afdelingsleder i Nordjyllands Amt, Naturkontorets Driftsafdeling, finder jeg det nødvendigt at komme med kommentarer til dele af et indlæg, der blev bragt tirsdag 26.5.

Indlægget var skrevet af forvaltningschef, Bodil Bach, der gav udtryk for sin mening om Pilotprojektet "National Park Lille Vildmose". Om der skal stemmes for eller imod, eller at der er lodsejerne i området, der ikke er blevet behandlet som de havde forventet og ønsket, det er ikke mit ærinde at forholde mig til. Det sidste kan jeg dog kun beklage, som alle de øvrige implicerede i pilotprojektet. Men når der bliver bragt artikler eller indlæg i avisen, der omhandler mit og mine medarbejderes arbejdsfelt, og disse indlæg er fejlagtige, ser jeg det som min pligt at give de rigtige oplysninger, så seriøst interesserede læsere kan få den rette opfattelse af situationen. Bodil Bach nævner i sit indlæg at "Det er ydmygende, når der sættes 11 dyr ud i området – ja, så indkøbes der egnens største traktor og en stor bil med påskriften "Vildmosetilsynet", indkøb, som vil være helt urealistisk for enhver anden landmand med en tilsvarende produktion". Naturkontorets driftsafdeling arbejder i hele Nordjyllands Amt med drift og vedligehold på privatejede fredede områder, herunder bl.a. kystarealet, med de græssende Vildokser og Vildheste. Vildmosetilsynet ejer den traktor og bil, som Bodil Bach henviser til. Men det er ikke rigtigt, at der til arbejdet med Vildokserne er indkøbt traktor eller bil, og sat i den sammenhæng, som Bodil Bach vælger at gøre, får det direkte misvisende karakter. Vildmosetilsynet har intet med hegningen med Vildokser at gøre, ud over at Naturkontorets Driftsafdeling nogle timer om ugen gør brug af den ekspertise Vildmosetilsynets medarbejder har på området, ved at leje ham til tilsyn med dyrene. Naturkontorets Driftsafdeling er en driftsorienteret afdeling under Nordjyllands Amt, der konstant har fokus på lønsomhed og optimale driftstiltag. Som alle andre seriøse virksomheder er en af vores fornemste opgaver at forvalte de midler, vi får stillet til rådighed på den bedst mulige måde. Vores opgave er at få så meget kort- og langtidssikret naturpleje, udført og sat i gang som muligt. Traktoren og bilen der henvises til i indlægget er ejet af Vildmosetilsynet, der ejes af Direktoratet for FødevareErhverv. Traktoren og bilen bruges i Vildmosetilsynets daglige arbejde, som består af tilsyn og drift af ca. 450 ha. græsningsfenner i Lille Vildmose området og ca. 1000 ha. græsningsfenner i St. Vildmose. Disse arealer afgræsses af ca. 4500 stk. kreaturer og 250 stk. heste. I øvrigt er der tale om en helt almindelig 105 HK traktor uden turbo og en Hiace mandskabsvogn. Der kan ikke være en eneste borger i Nordjyllands Amt, der kan være tjent med at blive fejlinformeret. Derfor ser jeg det som meget vigtigt at få sat ovennævnte forhold på plads. Herudover har jeg kun at tilføje, at vi alle som borgere i Nordjyllands Amt ønsker, at den rigtige proces, fører til den rigtige beslutning, der kan give en langsigtet og bæredygtig udvikling for vores region til gavn for lokalbefolkning, erhverv, natur og turister.