Hjørring

Modstand mod at lægge Stokrosen og Svalen sammen

HJØRRING:Politikerne i social- og sundhedsudvalget i Hjørring Kommune er ikke meget for, at tre samværs- og aktivitetssteder indenfor socialpsykiatrien lægges sammen. Det drejer sig om Klub 44 i Forsamlingsbygningen i Østergade samt Værestedet Svalen for sindslidende og Støttecentret Stokrosen for sindslidende - begge beliggende i Fynsgade. Sammenlægningen er et af de spareforslag, som politikerne netop har kigget på, men de er blevet enige om at give idéen en såkaldt B-prioritet, hvilket vil sige, at de ikke er begejstrede for forslaget, men at der trods alt er steder, hvor de endnu mere nødigt vil spare. - Det er et lidt sårbart område, og brugerne af de tre steder er faktisk meget forskellige. Derfor ser vi meget nødigt, at tilbuddene lægges sammen, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S). Der er lige nu mellem 40 og 45 faste brugere af både Klub 44 og Svalen, mens der er 20 faste brugere af Stokrosen. Ved at samle samværs- og aktivitetstilbuddene for brugerne af Klub 44, Svalen og Stokrosen i ét hus, vil ressourcerne kunne udnyttes bedre både i forhold til fast personale og i forhold til vikarer. Hvis det skulle ende med en sammenlægning af de tre steder, forventes det, at der årligt kan spares 450.000 kr. Budgettet vedtages endeligt i efteråret.