Modstand mod beskæring

Politikere vil ikke være med til besparelser i yderområder

BRØNDERSLEV:-Det kommer til sværdslag, hvis Nordjyllands Trafikselskab vil ramme specielt Tele-taxi ordningen og den kollektive trafik i yder-områder.Det siger formand for Brønderslev Kommunes forsyningsudvalg, Ole Lysgaard Jensen (V), under hvem den kollektive trafik hører. Ole Lysgaard Jensen er fortørnet over udmeldingerne fra NT. Tele-taxi'erne og den kollektive trafik i yder-områderne er kommet i søgelyset, i forbindelse med, at NTskal spare 4,3 mio. kr. - Heldigvis skal vi spørges, men jeg kan sige, at det går vi ikke uden videre med til, siger Ole LysgaardJensen. Han henviser til, at Tele-taxi-ordningerne fungerer fint. -Der har kun været enkelte problemer omkring et forhold mellem NT ogTaxa, men det blev løst, siger Ole Lysgaard Jensen. Det Ole Lysgaard Jensen er specielt utilfreds med, er, at det berører beboerne i de tyndt befolkede områder. I øvrigt pointerer Ole Lysgaard Jensen, at den kollektive trafik bliver kommunal i forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007. Endnu har problematikken ikke været behandlet i kommunens forsyningsudvalg, men Ole Lysgaard Jensen siger, at sagen vil blive taget op.