Modstand mod borgmesterens besparelsesforslag

Der er glæde over, at Mikael Klitgaard ikke vil jævne Plejehjemmet Aldersro med jorden. 
Foto: Bent Jakobsen

Der er glæde over, at Mikael Klitgaard ikke vil jævne Plejehjemmet Aldersro med jorden. Foto: Bent Jakobsen

NEDSKÆRINGER:FOA’s tillids- og sikkerhedsrepræsentanter fra ældreområderne i Brønderslev og Dronninglund kommuner har ved et fællesmøde drøftet borgmester Mikael Klitgaard forslag til budget i balance og administrationens prioriterings katalog. Det kræver en udtalelse fra os. Nedlæggelse af demensafdelingen på Margrethelund. De to demensafdelinger i Dronninglund er nok det allerbedst fungerende tilbud der overhovedet er i hele kommunen. Er der undersøgt om behovet er dalende for disse pladser? Nej, tværtimod viser det sig at behovet stiger. Hvis de demente skal være i eget hjem med struktur på hverdagen, vil det kræve betydelig flere personaleressourcer. Og dermed tror vi, at forslaget bare vil være dyrere og tilbuddet af en dårligere kvalitet. At der er lagt op til at aflastningspladserne samles, som vi syntes er en god ide, må ikke være på bekostning af de demente som har en god hverdag, sammen med ligestillede, og altid personale omkring sig. Fuld brugerbetaling ved udbringning af mad til de ældre: Vi kan frygte, at mange vil vælge maden fra, med den konsekvens at nogen ikke vil få den rette varierede ernæring. Ikke mindst dem der har behov for speciel kost. Dette vil medføre indlæggelser som koster dyrt. Derudover skal flere personaleressourcer til, for at hjælpe med indkøb og bestilling af varer til de hjemmeboende. Reduktion af nattevagterne fra to til én personale, på de små plejecentre. Vi kan se, at borgmesteren ikke har dette forslag med i sit oplæg som administationen havde forslået. Det er vi glade for. Da det har uhensigtmæssige konsekvenser for de personaler der er utrygge for alenevagter. Såvel det fysiske og psysiske vil belastet væsentlig. Beboerne vil opleve en forringelse af hjælpen. I Brønderslev har personalet ret til en powernapping, som giver et godt arbejdsmiljø, og som skal bredes ud til hele den nye Kommune. Reduktion på aktivitetsområderne og Grønningen. På aktivitetsområderne og på Grønningen er der nærhed, tryghed og en masse socialt samvær for brugerne. De aflaster evt. ægtefæller, så hverdagen vil være mere overskuelig. Hvad med brugerrådene, de vil miste deres kontakt med de svageste borgere, der ikke selv har et netværk. Tror borgmesteren, at frivillige har kræfter og lyst til at gå ind, og gøre veluddannede aktivitetsmedarbejderes arbejde uden løn, vi tror det ikke. Vi ser med glæde, at borgmesteren ikke har lukning af Plejehjemmet Aldersro med i sit forslag til budget 2007. For en lille by som Flauenskjold vil det betyde, færre arbejdspladser, ældre der ikke kan blive i deres nærmiljø, når de trænger til en plejehjemsplads, ældre der skal passes i eget hjem med flere personaleressourser end der er normeret på plejehjem. Tendensen viser, at der er behov for flere plejehjemspladser. Der er ikke problemer med at få pladserne besat på Aldersro. Vi håber at besparelserne ikke skal ramme vore ældre og svage borgere, samt vores meget dygtige og kompetente kollegaer, der hver dag gør alt for vores brugere får en god hverdag, til trods for de mange krav om nedskæringer og dokumentationer der er fylder meget i vores hverdag. Tillids- og sikkerhedsrep. er altid loyale overfor de politiske beslutninger, også ved nedskæringer, men det er ved at være nok for os også. Det er efterhånden svært, at motiverer vore kollegaer, som i forvejen har en travl hverdag, til at bevare gejsten og ikke rende skrigende bort til andet job. Vi frygter at fagligheden vil falde, og at det på sigt vil være svært at rekuttere faglig dygtig personale. Og det vil være en katastrofe for alle ung som gammel.