Modstand mod brug af pesticider

Politikere kritiserer at golfklub fortsat må anvende midler på kommunalt areal

Rold Skov Golf­klubs spillearealer med 18 hul­ler langs den øst­li­ge kant af Rold Skov blev etab­le­ret i 1991 på 60 tdl. kom­mu­nalt jord. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

Rold Skov Golf­klubs spillearealer med 18 hul­ler langs den øst­li­ge kant af Rold Skov blev etab­le­ret i 1991 på 60 tdl. kom­mu­nalt jord. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

REBILD:Skal Rold Skov Golfklub fortsat have lov at benytte ukrudtsmidler på spillearealerne eller skal det fremover forbydes, fordi der er tale om et kommunalt areal? Dette spørgsmål hersker der i øjeblikket politisk uenighed om. I 2003 og 2004 gav Skørping Kommune golfklubben tilladelse til at der hvert år kunne anvendes maksimalt 10 kilo bekæmpelsesmidler, dog alene på greens og teesteder. Aftalen udløb 31. december 2004, og i brev i januar 2005 søgte golfklubben om en fornyet tilladelse. Begrundelse for ansøgningen var, at aftalen mellem Dansk Golf Union, Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening om brug af pesticider endnu ikke var færdigbehandlet. Skørping Kommune forlængede tilladelsen frem til det tidspunkt aftalen ville blive endelig vedtaget. Det skete først her i sommerferien, og stod det til et flertal i teknik- og miljøudvalget, så er det i orden fortsat at anvende pesticider på golfklubbens arealer, hvis omfanget overholder bestemmelserne i den nye aftale. 10 kg eller hvor meget? Men to medlemmer af teknik- og miljøudvalget, Henrik Christensen (S) og Bertil Mortensen (SF), har ønsket spørgsmålet behandlet i byrådet. Her pointerede Bertil Mortensen, at de nye regler skaber uklarhed om, hvor vidt der fremover fortsat må anvendes 10 kilo eller mere samt på hvilke områder på spillearealerne der fremover kan benyttes ukrudtsbekæmpelsesmidler. En skepsis, som adskillige andre byrådspolitikere delte med ham. Thorkild Christensen (S) fandt det også en eventuel forstat tilladelse til brug af ukrudtsmidler i strid med det generelle forbud mod brug af pesticider på alle kommunale arealer, i dette her tilfælde også i et meget rekreativt område. Som landmand kunne Orla Kastrup (V) heller ikke anbefale fortsat tilladelse til brug af 10 kilo pe-sticider om året på golfklubben spillearealer, fordi det rent fagligt er en rigtig stor mængde. De mange uafklarede spørgsmål betyder, at sagen i enighed politikerne imellem nu er sendt retur i teknik- og miljøudvalget til fornyet behandling.