Modstand mod byggeri ved Louns Sø

Fem borgere har indvendinger mod ny boligudbygningsplan

UDSIGTEN TIL Louns Sø bør bevares, mener nogle borgere i Hvalpsund, der har gjort indsigelse mod planer om at udstykke nye byggegrunde lige vest for golfbanen nær søen. Arkivfoto

UDSIGTEN TIL Louns Sø bør bevares, mener nogle borgere i Hvalpsund, der har gjort indsigelse mod planer om at udstykke nye byggegrunde lige vest for golfbanen nær søen. Arkivfoto

Det er ikke alle, der synes, det er en god idé at udlægge flere byggegrunde i Hvalpsund. I hvert fald ikke langs Louns Sø. Fem private borgere har hver især gjort indsigelse mod den nye boligudbygningsplan for Hvalpsund, og det er især området syd for Tingvej, der er indvendinger imod. I planen, som er et forslag til kommuneplantillæg, lægges der op til at udlægge nye arealer til boligformål i fire forskellige områder af byen. Området syd for bebyggelsen langs Tingvej er det største område på cirka fire hektar. Heraf tilhører de 2,6 hektar golfbanen og er udlagt til offentlige formål. Det næststørste areal er tre hektar øst for ejendommen Solitudevej 14B. Endelig er der to mindre områder ved Mosevangen og på ejendommen Chr. Larsens Vej 10. Fristen for at gøre indsigelser mod planen udløb 17. december. Planlægger Merete Bach Hansen, Vesthimmerlands Kommune, har nu gennemgået brevene, og kan konkludere, at der ikke er de store indvendinger imod de tre sidstnævnte arealer. Miljøcenter Århus og Danmarks Naturfredningsforening er kommet med generelle formaninger om at tage hensyn til kystbeskyttelse og natur. De fem private borgere, der har sendt indsigelser, fokuserer især på arealet ved Tingvej. - Nogle synes ikke, at der bør udlægges boliger i det område. Nogle vil gerne sikre sig, at der bliver bopælspligt på de ejendomme, for de frygter, at husene kun vil være beboet halvdelen af året. Og så er der indsigelser, der går på bygningshøjden, som er sat til to etager, det vil sige 8,5 meter, fortæller Merete Bach Hansen. Der er også indsigelser, der går på, at man gerne vil beskytte naturen ned mod søen og bevare et kig til søen i stedet for at plastre det hele til med huse. - Det handler i det hele taget meget om at beskytte det landskab, der er der i forvejen, opsummerer planlæggeren. Merete Bach Hansen forventer, at boligudbygningsplanen havner på politikernes bord i februar. Personligt er hun lidt spændt på, i hvor høj grad den finansielle krise sætter en bremse for udviklingen i Hvalpsund. - Når man kører igennem byen, ser man flere huse til salg. Men jeg mener stadig, at Hvalpsund har potentialet med fin beliggenhed og natur. Det kan bare komme til at tage noget længere tid, siger hun.