Modstand mod drænrør

Lokal frygt for at den nuværende ordning ændres

LØNSTRUP:Mens stormen raser mellem Kystdirektoratet og Poul Jakobsen med et vindstød fra trafikminister Flemming Hansen (K), er der mennesker, der om nogen ved, hvordan det er, når stormen raser ved mødet mellem hav og by i Lønstrup. Og de undrer sig i disse dage. Ja, det har de i øvrigt gjort under hele debatten for og imod drænrør. Men nu, hvor folketingsmedlem Anita Knakkergaard, Dansk Folkeparti, har luftet tanken om at nedsætte sandfodringen - eller lave en kombination af rør og sandfodring, kommer de op af stolene. - Vi er simpelthen nødt til at tage til genmæle af angst for, om det skal lykkes Anita Knakkergaard at få politisk opbakning til at droppe den kystsikring, vi har nu. Den eneste, der nogensinde har virket, og som stadig giver os beskyttelse. Ordene kommer fra en af Lønstrups mest respekterede personer, visesangeren Inger Lauritzen, der fra sit stuevindue på Strandvejen har udsigt - sommetider til et spejlblankt hav - men ofte også til et frådende hav, der viser tænder. Og netop havets rasen, beskriver hun så levende i de viser, der har gjort hende kendt over det ganske land. Inger Lauritzen bliver suppleret af Allan Normann Sørensen, der også bor i den nordre ende af Strandvejen. De to, der har boet i Lønstrup, hele deres liv, kender alt til naturens gang. Den har de fulgt gennem et helt liv. De ved, hvor hurtigt det kan gå, når stormen tager fat. - Jeg husker stadig stormen i 1981, der i løbet af en nat tog den nederste ende af Strandvejen med i havet. Aldrig har jeg været så bange. Min afdøde mand, fisker og redningsmand, Knud Lauritzen var ikke hjemme. Hus, døre og vinduer knirkede allevegne. Det var som et jordskælv, fortæller Inger Lauritzen. Havet stod helt op til Villa Vest. Resten var skyllet væk og tilbage stod et krater. Ingen havde tidligere set sådan et barometer, fortæller Inger Lauritzen. - Omgående ringede jeg til tv-folk og bad dem komme herop for at se det. Med dem kom også daværende statsminister Anker Jørgensen (S) og det lokale folketingsmedlem Jens Risgaard Knudsen (S). Også de blev forskrækkede over, hvad de så. "Jeg har aldrig været diktator, men nu dikterer jeg en omgående kystsikring", sagde Anker Jørgensen. De ord glemmer jeg aldrig, fortæller Inger Lauritzen. Og kystsikring kom der. Bølgebrydere og sikringer af strandskråninger. Fra 1984 kom sandfodringen til. - Og siden har alt virket, fortæller både Inger Lauritzen og Allan Normann Sørensen. Han færdes daglig på stranden og gør sig mange iagttagelser. - Når vi i en lang periode har haft østenvind, er der strand, siger han. Og lige så hurtigt kan den være væk, når det stormer fra vest. Derfor skal man også passe på med fotos som bevis for drænrørenes virkning. Det kommer jo helt an på, hvornår de fotos, bliver taget. Skråningssikringen er fritlagt for tiden, og derfor skal der selvfølgelig sandfodres, mener Allan Normann Sørensen. Sandfodringen kombineret med de store, norske, firkantede granitsten, der er lagt ud som bølgebrydere, mener begge, er den absolut bedste kystsikring, der har været af Lønstrup by. - Så vi foretrækker helt klart en fortsættelse af kystsikringen med Kystdirektoratet som ekspert på området. - Jeg kan da godt se, at det for folk udefra kan virke fjollet, at lastbil efter lastbil hvert efterår kører sand fra Hirtshals til Lønstrup, siger Inger Lauritzen. Men når det nu virker, må vi fortsætte med det, hvis vi vil bevare Lønstrup by. Og en sådan turistperle både for danskere og udlændinge vil man vel ikke lade gå til? Jeg kan i hvert fald ikke se, at vi skal sikre med drænrør, når der ikke er ført videnskabeligt bevis for, at de virker. Man skal ikke eksperimentere for eksperimentets skyld, lyder det fra de to. Og står det til borgmester Bent Brown (S), behøver de to ikke at frygte for sikringen af Lønstrup. - Mit krav er, at Lønstrup sikres, som Lønstrup er, med alle de værdier, den har. Der flyver så mange bolde i luften på grund af Poul Jakobsen. Men Hjørring Kommune vil ikke blande sig i striden mellem Kystdirektoratet og Poul Jakobsen. Vi fortsætter med den kystsikring, vi har nu, og som har virket hidtil, siger Bent Brown. Hjørrings borgmester skal 8. oktober til møde i Trafikministeriet om netop kystsikring. - Men her er min opgave udelukkende at plædere for, at staten betaler 75 pct. af kystsikringen og Hjørring de sidste 25 pct. Sådan er fordelingen også i Ringkøbing Amt. Ellers støtter jeg mig til den rådgivning, vi får fra Kystdirektoratet, alt andet holder jeg mig fra. Kommer Poul Jakobsens rørforsøg op, sætter jeg mig hen bag ved. Jeg har ikke forstand til at diskutere dem på et seriøst plan, slutter Bent Brown.