Lokalpolitik

Modstand mod forslag til råstofområder

REBILD:Regionsrådet har som ansvarlig for kortlægning af råstoffer ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan inden udgangen af 2007, og har i den forbindelse anmodet Rebild Kommune om eventuelle bemærkninger til syv områdeforslag. I teknik- og miljøudvalget har der dog ikke været enighed om forvaltningens indstilling. Henrik Christensen (S) har ønsket, at tre af de syv udpegede områder slet ikke kommer med i den endelige råstofplan, nemlig råstofområder ved Bælum, Korup og Skørping by. Modstanden har baggrund i miljømæssige og trafikale gener. Bertil Mortensen (R) er imod et enkelt råstofområde ved Skørping by grundet risikoen for forurening af drikkevandet ved kildepladsen Hanehøj. Trods adskillige argumenter for deres holdninger i byrådssalen kunne borgmester Anny Winther (V) til slut konstatere et politisk flertal for at følge flertalsindstillingen fra økonomiudvalget lig fra teknik- og miljøudvalget.