Lokalpolitik

Modstand mod møller

Der er kraftig modstand mod vindmøller på Pulsen nær Flauenskjold. På byrådets møde advarede fødevarepolitisk rådgiver, købmand Peer Risager, mod at realisere mølleplanerne.

- De går imod Brønderslev Kommunes planer om at være Vendsyssels bedste bosætningskommune. Ifølge kommunens politik skal der i Brønderslev være rart i hverdagen. - Og i kommunens landdistriktspolitik vil kommunen det bedste for land og landsbyer. Visionsraketten vil i dialog og samspil med borgere. - Jeg mener, at man med vindmøllerne tilsidesætter al respekt og indflydelse for naboer. Alle stedet vælter det ind med protester. Senest i Filholm. - Dong har for længst droppet store vindmøller på land, og det synes jeg også Brønderslev Kommune burde. - Ingen kæmpemøller sættes op for miljøets skyld, når det er en virksomhed, som opstiller. Det er kun for pengenes skyld, og her er Pulsen ingen undtagelse. - Bygherren oplyser, at der er opsat 1.500 møller af typen Vestas V90 - i verden, og det er uden problemer. Vi ved, at der i Danmark kun er opsat 12 møller i alt siden september 2010. Og der er store problemer for naboerne. - Jeg forstår ikke, at alle indsigelser generelt afvises. Men der peges ikke fingre af bygherrens oplysninger. - Der er for mange naboer, store gener med støj og lavfrekvens fra kæmpe-møller, selv om der er lavet beregninger. Det har indflydelse på helbred og livskvalitet. - Naboerne til møllerne bliver teknisk insolvente, og kan ikke sælge deres huse uden betydelige tab. -Har Brønderslev Kommune aldrig påtænkt at indhøste erfaringer og lytte til de naboer, som allerede har problemer, inden man udsætter sine egne borgere for samme problemer? -En mølle af denne størrelse giver en erstatning på én mio. kr. for de 1.200 kvadratmeter jord, møllen kræver. Naboer får, hvis de tilkendes erstatning for 25 års ødelagt liv 3,4 procent i gennemsnit af deres ejendomsværdi. Altså mellem 25.000 kr. og 40.000 kr. En mølle på tre MW giver opsætterne 19-20 mio. kr. i tilskud.