Energiselskaber

Modstand mod varmetvang

39 skriver under på protest mod tilslutnings- og forblivelsespligt

VINDBLÆS:39 protestunderskrifter landede i den forgangne uge på bordet hos Teknik og Drift på Løgstør Rådhus. De er sendt af varmeforbrugere i Vindblæs, som enten er medlemmer af det lille kraftvarmeværk i byen eller frygter at blive det. Værkets bestyrelse har bedt kommunen indføre tilslutnings- og forblivelsespligt. Det betyder, at de nuværende forbrugere under værket ikke kan melde sig ud. Desuden vil de øvrige beboere i værkets naturlige forsyningsområde blive tvunget til at blive kunder inden for en periode på ni år. En høringsfase er nu afsluttet, og 23 har skrevet under på, at de er imod tilslutningspligten. 19 er imod forblivelsespligten, men da nogle lapper over, er der i alt tale om 39 underskrifter. Dertil skal lægges 11 klager pr. brev, hvoraf otte dog også går igen i underskriftsindsamlingen. Med andre ord - og kuglerammens hjælp - har 66 berørte forbrugere ikke klaget. De er nu op til Udvalget for Teknik og Miljø og senere kommunalbestyrelsen, om de imødekomme varmeværkets ansøgning. På et borgermøde i Vindblæs for nyligt, hvor de fleste medlemmer af teknisk udvalg var mødt op, blev tilslutningspligten dog skudt i sænk. Ingen af politikerne ville da tvinge nye forbrugere ind i kraftvarmeværket. Om de så også mener det, når sagen behandles politisk, vil vise sig på udvalgets møde i næste måned. De nuværende kunder i Vindblæs Kraftvarmeværk, der gerne vil have muligheden for at melde sig ud, blev ikke beroliget på samme måde. Politikerne synes mere stemte for at beslutte, at alle nuværende forbrugere må blive og dermed være med til at afvikle værkets gæld og deles om de faste udgifter. Også selvom de i sin tid meldte sig ind i værket og fik en kontrakt, der gav dem mulighed for at melde sig ud efter syv år plus 18 måneders opsigelse. Den kontrakt vil ikke være noget værd, hvis forblivelsespligten indføres.