Modstand til det sidste mod placering

S og SF stemte for plejecenter på Kvickly-grunden, mens den borgerlige gruppe stemte imod.

Ikke uventet stod stemmerne 14-13 for, at der opføres et nyt plejecenter på Kvickly-grunden i centrum af Brønderslev. Til det sidste forsøgte Karsten Frederiksen (K) ellers at få SF'ere til at undlade at stemme, så forslaget kunne være faldet. Men SF og S stemte for. Peer Thisted (S), der er formand for ældreomsorgsudvalget, talte for placeringen på Kvickly-grunden. Lone Birkmose Lex (V) mener ikke, at placeringen på Kvickly-grunden virker stimulerende på beboerne, som det hedder i oplægget. Karl Emil Nielsen (DF): - Det ny plejecenter skal afløse blandt andet Tygelsgade-centret, der ikke er optimalt, fordi det er i to etager. Karl Emil Nielsen kaldte det forkert, at placere plejehjemmet på Kvickly-grunden. Thomas Krog (SF) havde gerne set en mere åben proces omkring proceduren. - Vi har ikke haft mulighed for at komme med kommentarer. Ved at holde en mere åben proces, kunne vi have imødegået skræmmende rygter. Thomas Krog mener dog, at tegningerne for plejecentret er lagt bedre end ventet. - Det er ikke så slemt som de skræmmebilleder, der tegnes. Det glædede Thomas Krog, at der satses meget på velfærdsteknik. Karsten Frederiksen (K): - Det er ikke en køn sag. Beslutningen er truffet på forhånd. Jeg har læst i avisen, at de ældre er mere trygge ved at bo i etagebyggeri end i byggeri i ét plan. - Jeg kan ikke forstå, at SF kan gå med til, at det er en så dyr grund, der bygges på. Karsten Frederiksen sagde, at der ved at bygge plejecenter, spærres for at bygge et nyt rådhus eller udvide det eksisterende rådhus. - For at få økonomien til at løbe rundt, er det en betingelse, at der benyttes 400 kvadratmeter til kommunale kontorer. Gitte Krogh (V): - Dette projekt skal bare køres igennem. Det undrer mig, at integrationsrådet ikke er hørt. Vi får snart andre etniske borgere. - Mikael Klitgaard (V) mener, at 16 mio. kr. er 10 mio. kr. for meget. - Vi er heldige med, at renten er lav, så huslejen kan holdes på ca. 5500 kr. om måneden i de nye plejeboliger. Claus Kongsgaard (V): - Vi byrådsmedlemmer administrerer og bruger borgernes skatteindtægter. - Borgerne kan med rette forvente, at når vi bruger deres penge, sker det med fornuft. 8,7 mio. kr. for et distriktskontor er mange penge. Det er ikke undersøgt, om der findes et billigere alternativ. Det er ærgerligt for kommunens borgere. Jens Arne Hedegaard (V) undrede sig over, at der ikke er tænkt på solfangere, når der bygges nyt. Han er også modstander af placeringen, men erkendte, at slaget er tabt. - Vi vil selvfølgelig acceptere beslutningen, selv om vi ikke mener, at det er den rigtige placering for et nyt plejecenter. Ole Jespersgaard (S) mener, at det er et godt initiativ, så problemerne omkring Risagerlund, Tygelsgadecentret og grunden midt i Brønderslevs centrum løses. Ole Jespersgaard lagde ikke skjul på, at han gerne så, at der kunne laves mad på det ny plejecenter Det er planen, at Boligforeningen P.M. vil opføre ny boliger, hvor Risagerlund i dag ligger. Boligforeningen P.M. overtager også Tygelsgadecentret.