Forurening

Modstand vokser

VESTFORBINDELSE:Folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF) kan ikke få svar på spørgsmål om broafgifter fra Transportministeriet p.g.a. ferie. Det fremgår af NORDJYSKE's forside (11.8.). Dette viser endnu engang, hvor urimeligt det er, at man har sendt VVM-redegørelsen vedrørende d.3.Limfjordsforbindelse til høring i en sommerferie. Nå, men uagtet dette har folk ladet ferie været ferie, og mange har allerede indsendt indsigelser mod specielt de to vestlige linjeføringer. Her har bl.a. borgerbevægelsens opfordring på: www.nejtilmotorvej.dk været medvirkende til, at der allerede er indsendt flere hundrede indsigelser inden høringsfristens udløb 31.8. I forsidehistorien fremgår det endvidere, at Anita Knakkergaard er tilhænger af en østlig løsning. Det er overordentligt positivt, og måske kan hun også overbevise de to DF'ere i byrådet: Tommy Eggers og Kirsten Ahlgren om at bakke op om en eller anden form for østlig løsning. De to DF'ere har tidligere udtrykt ønsker om en tunnel under Egholm, men den model er ikke en del af VVM-redegørelsen, så måske er de kommet på andre tanker.