Modstander bruger DDR-agtige debatmetoder

Kristendom 3. juni 2003 08:00

EU: Det er bondefangeri, når JuniBevægelsens Jens-Peter Bonde (JPB) udtaler, at den kommende EU-forfatningstraktat vil være grundlovsstridig. Ifølge Jens Peter Bonde vil indskrivelsen af menneskerettighederne i forfatningstraktaten gøre det umuligt for Danmark at bevare grundlovens bestemmelser om Folkekirkens særstatus. Det er selvfølgelig en legitim holdning at prioritere Folkekirkens særstatus over menneskerettighederne - et synspunkt, der ofte forfægtes af repræsentanter for den religiøse højrefløj, men det er bondefangeri at hævde, at den kommende forfatningstraktat er en trussel mod Folkekirken. Debatten i Konventet om menneskerettigheder har i høj grad gået på, hvordan man sikrer borgernes menneskerettigheder i forhold til EU, uden at man dermed undergraver de nationale ordninger på eksempelvis det religiøse område. For at undgå sådanne problemer har man i artikel 51 i traktatudkastet indskrevet, at EU ikke må anfægte den status, som kirker har i forhold til national lovgivning, hvilket netop sikrer, at vi ikke får problemer med Folkekirkens særstatus. At et så aktivt konventsmedlem som Jens Peter Bonde ikke skulle kende artikel 51 er meget usandsynligt. Jeg sidder således tilbage med en fornemmelse af, at Jens Peter Bonde ikke er interesseret i en saglig demokratisk debat om forfatningstraktaten, men i stedet forfalder til debatmetoder, som han lærte i sin tid som underviser på John Schehr-partiskolen i DDR - et land, hvor det eneste demokratiske var navnet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...