Modstridende

Hvad skal man med et Naturklagenævn når klimaet går amok og der ikke længere er miljøinteresser at varetage?

Skal klima målene nås er det nødvendigt regeringen justerer på Naturklagenævnets kompetence således at der ikke opstår konflikt mellem lokale myndigheders tiltag til begrænsning af CO2 udledning og snævre miljøinteresser. Hvad skal man med et Naturklagenævn når klimaet går amok og der ikke længere er miljøinteresser at varetage? Naturklagenævnet har netop afgjort en sag hvor Nævnet bremser et projekt for omstilling til forsyning af Dronninglund by med 50 pct. solvarme og tilsvarende fortrængning af fossile brændsler. Som sagen står efter Naturklagenævnets afgørelse, er kommunen nu hensat i en umulig situation derved at Byrådet på den ene side i medfør af Varmeforsyningsloven har vedtaget et projekt for den fremtidige varmeforsyning i Dronninglund med omstilling til solvarme og i medfør af samme lov har truffet beslutning om ekspropriation af jord i fornødent omfang. Alt sammen i fuld overensstemmelse med en beslutning truffet af Dronninglund by. I og med at Byrådet har godkendt projektet er det derfor forpligtet til at gennemføre det efter varmeforsyningsloven. På den anden side står Byrådet efter Naturklagenævnets afgørelse nu med et sæt arealplaner der skulle danne det nødvendige arealmæssige grundlag for realisering af det projekt man har besluttet efter varmeforsyningsloven, men dette sæt planer er nu ophævet af Naturklagenævnet og derfor ubrugeligt til at Alligevel består forpligtelsen til at gennemføre projektet der er vedtaget efter varmeforsyningsloven stadig, da denne beslutning i Byrådet ikke er berørt af Naturklagenævnets afgørelse. Ophævelsen forekommer særdeles uhensigtsmæssig når noget af områdets nuværende anvendelse tages i betragtning, idet der i området hvor anlæggets påtænkes placeret allerede er etableret en Motocrossbane og en større Produktionsskole. Endvidere har der indtil for få år tilbage været en aktiv betonfabrik i området. Det areal - en gammel grusgrav - hvor damvarmelageret påtænkes etableret har tidligere været anvendt dels til skydebane og dels til mørtelværk. I grusgraven er der nu ruiner både fra anvendelsen som skydebane og mørtelværk.