Skolevæsen

Modtageklasse nedlægges

HURUP:Fra næste skoleår vil der ikke mere være en særlig klasse på Hurup Skole for elever af anden etnisk baggrund end dansk. Det har børne-, familie- og kulturudvalget i Thisted Kommune besluttet med baggrund i, at det lige nu ser ud til, at der kun vil være én elev tilbage i den såkaldte modtageklasse i Hurup, når skoleåret begynder. Modtageklassen i Hurup er normeret til 1,8 lærerstilling, hvilket er det samme niveau som modtageklassen på Rolighedssskolen i Thisted. I øjeblikket ser det ud til, at elevtallet vil være uændret på Rolighedsskolen og Tingstrup Skole i Thisted- med ti elever hvert sted. Eleverne er på skolerne i Thisted er fordelt i grupper for henholdsvis 0.-5. klassetrin og 6.-10. klassetrin. Tingstrup Skoles modtageklasse er normeret med to fuldtidsstillinger. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk