Aalborg

Modtager pris for godt arbejdsmiljø

{ SÆBY: Et ulykkesprojekt, hvor det er lykkedes at halvere antallet af skader med knive på Danish Crown, er netop blevet belønnet med Arbejdsmiljøprisen. Bag prisen står Arbejdsmiljørådet, der et forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Ulykkesprojektet blev startet i 2005 på slagteriet i Ringsted og er siden blevet udbredt til 11 af koncernens slagterier. Danish Crown i Sæby har således været med i tre måneder. Kampagnen for at nedbringe antallet af ulykker har blandt andet bestået i tv-info i kantinen og hårdtslående humor omkring brugen af knive.