Møbler til ældre giver strid om demokrati

Ulovlig møbeludgift gør, at politikere igen skal drøfte finansiering

AALBORG:Medlemmerne af Aalborg Byråd kommer til at diskutere beboerdemokrati for de kommende beboere på et nyt plejehjem på Forchhammersvej i Kærby, når byrådet skal drøfte, hvordan møblerne til et fællesareal lovligt kan finansieres. Diskussionen kommer i forbindelse med, at erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), der også har ansvaret for boligområdet, har underkendt den finansieringsform for møblerne, som Aalborg Byråd har godkendt. Spørgsmålet om lovligheden af byrådets beslutning blev over for erhvervsministeren rejst af Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti, der også er folketingsmedlem. Hans svar var, at det ikke er lovligt at lade udgifter til møblering af fælles boligarealer indgå i anskaffelsessummen. Anita Knakkergaard har nu skriftligt henvendt sig til ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) for hurtigst muligt at få spørgsmålet om møblerne sat på byrådets dagsorden. Samtidig beder Anita Knakkergaard om at få indsigt i det materiale, som teknisk forvaltning har arbejdet med og som førte til, at forvaltningen vurderede, at det ville være lovligt at medregne møblerne i anskaffelsessummen. Inden byrådsbehandlingen skal sagen dog også til behandling i ældre- og handciapudvalget: - Vi godkendte, at finansieringen af møblerne kom med i anskaffelsessummen. Det skete efter, at teknisk forvaltning havde sagt god for, at det kunne lade sig gøre. Men på baggrund af ministerens svar, mener jeg, at vi nu må drøfte sagen igen, siger Venstre-medlemmet af ældre- og handciapudvalget Anette Pedersen. Anita Knakkergaard skal dog ikke regne med, at hun fra ældre- og handicapudvalget, som hun ikke er medlem af, får opbakning til, at de kommende beboere selv afgør, om de overhovedet har lyst til møblerne. Anita Knakkergaard henviser til en løsning, som bl.a. har været brugt i Hjørring Kommune, hvor beboerne selv skaffer møbler til fællesarealer. En del beboere kommer måske fra store boliger til ældreboligerne, og overskydende møbler har så kunnet finde anvendelse på de fælles opholdsarealer. - Første gang, der er behov for udskiftning af møbler, mener jeg, at man skal holde sig til beboerdemokratiet. Men fra starten mener jeg, at fællesarealet skal være møbleret. Det må så ske over driften. Jeg mener, at det vil være for voldsomt fra starten at forlange, at beboerne selv skal finde ud af det, siger Venstre-medlemmet af ældre- og handicapudvalget Anette Pedersen. Opførelsen af de knap 50 ældreboliger sker efter loven om almennyttigt boligbyggeri, og det er Boligselskabet Østparken, der skal gennemføre projektet. Erhvervs- og Boligstyrelsen finder det acceptabelt, hvis boligselskabet, der står for et byggeri, beslutter at lade møbeludgifter til fællesarealer, indgå i driften. Det kan ske med den begrundelse, at der ikke fra starten findes noget beboerdemokrati. En medregning af møbeludgifterne til i anskaffelsessummen - som Aalborg Kommune foreløbig har gjort - giver en forøgelse af huslejen med 111 kroner og 127 kroner. Medregner man boligydelse vil dog være en del mindre: - Men der vil være beboere, der ikke får boligydelse, hvor stigningen så også reelt er 111 kroner eller 127 kroner, siger Anita Knakkergaard.