EMNER

Mød Ardens irakere i Kulturhuset

Første møde torsdag mellem Ardens danskere og bosatte irakere og kosovoalbanere

ARDEN:Som bekendt har Danmark formelt set erklæret Irak krig. Torsdag aften i Kulturhuset Mælkebøtten mødes Arden-borgere til café-aften med herboende irakiske flygtninge for at støbe den første pille til en venskabelig bro mellem borgere fra de to lande. Et tilfældigt, men jo unægteligt pudsigt sammenfald af begivenheder i den nære og den store verden. Café-mødet bunder i tre formøder i februar og marts, hvor danskere og flygtninge holdt møde for at aftale forskellige initiativer til at lette integrationen for de nye borgere i kommunen. For at lære hinanden at kende har en frivilliggruppe derfor aftalt ikke færre end fem café-aftener i kulturhuset - først gang på torsdag. Efterfølgende mødes man på skift en tirsdag eller torsdag. Nemlig tirsdag 8. april, torsdag 24. april, tirsdag 6. maj og torsdag 22. maj. - Naturligt nok har vi diskuteret mange indgangsvinkler til integrationsarbejdet. En del frivillige har kontakt-familie-ordningen som deres udgangspunkt. Men jeg har anbefalet, at man i første omgang holder en række café-aftener, hvorfra kontakten med flygtningene så kan udbygges, forklarer frivilligkonsulent Henrik Bo Rasmussen fra Dansk Flygtningehjælp, som har bistået frivilliggruppen i Arden Målet er altså at knytte tættere kontakt til de 75 flygtninge - voksne som børn, som inden for det seneste halvandet års tid har bosat sig i Arden som led i en kvoteaftale mellem de nordjyske kommuner. Flygtningene kommer fra Irak samt fra Kosovo. Sidstnævnte er en selvstyrende provins under Jugoslavien, hvorfra det albanske flertal jo i stort tal er blevet fordrevet. Hensigten vil også være at synliggøre flygtningene i Arden, som ofte tilbringer dagtimerne med danskundervisning eksempelvis i Hobro. En af deltagerne er Inger Hyldgaard fra Arden. Hun og gemalen Niels har efterhånden nær kontakt med en håndfuld irakere. - Et dejligt folkefærd og nogle rigtig sociale mennesker at være i selskab med. De interessererer sig virkelig meget for at lære deres nye hjemland og danskerne at kende. Vi havde nok forventet, at de var meget anderledes end os, men det er slet ikke tilfælde. De er storbymennesker, fortrinsvis fra Bagdad, og er i sagens natur voldsomt bekymrede for, hvad der derhjemme, forklarer Inger Hyldgaard.