Mød fritidsfiskere og krabber på Rønnerhavnen

FREDERIKSHAVN:Nu afholder Park & Vejforsyningen det andet Blå Flag arrangement i år. Det sker lørdag klokken 10-13 på Rønnerhavnen. Vendsyssel Fritidsfisker Forening tilbyder, at børn og deres forældre kan få en sejltur og se kysten fra vandsiden. Der vil være fritidsfiskere til stede på kajen og i bådene til at fortælle historier og f.eks. fortælle om, hvordan man fileterer en fisk. Det kan også være, at man kan smage fisk fra grill, eller selv prøve at flå en fisk! Børn under 14 år, skal have en voksen med – og redningsvest er påbudt. For de mere landfaste vil der være mulighed for at låne fangstnet og spande, så man kan undersøge livet på molen, i havnen og på lavt vand. Der vil desuden være mulighed for at se og røre ved fisk i et stort bassin, der bliver sat op til lejligheden. Fritidsfiskerne sørger for, at forsyne bassinet med friske fisk. Man møder bare op på sydsiden af havnebassinet ude ved klitterne. Så sejler vi med dem, der er plads til, efter tur. I ventetiden kan man benytte sig af muligheden for at undersøge livet fra kajkanten og se på fisk i bassinet. Arrangementet er igen i år lavet i et samarbejde mellem Vendsyssels Fritidsfisker Forening og Park og Vejforsyningen Frederikshavn Kommune. Oark & Vejforsyningen påtager sig intet ansvar for børns sikkerhed i forbindelse med sejlturen og færdsel på området i øvrigt. Mindre børn skal have en voksen med.