Mød krabber og fiskpå Rønnerhavnen

Så er der atter mulighed for, at undersøge livet i vandet omkring Rønnerhavnen. Onsdag 29. juni kl. 10.00-13.00 holder Grøn Guide, Frederikshavn årets første Blå Flag arrangement. Mødested: Nord for havnen for enden af fiskehusene. I år er arrangementet lavet i et samarbejde mellem Vendsyssels Fritidsfisker Forening, Skov & Park Frederikshavn Kommune og Grøn Guide Hanne Lauritsen. Fritidsfiskerne vil sørge for, at der bliver en masse fine fisk at kigge på. Ellers kan børnene låne net, spande, undervandskikkerter osv. til selv at undersøge livet i vandet. Der er også mulighed for at se på små dyr i mikroskop, slå op i bøger og få en snak om de dyr de fanger. Grøn Guide påpeger, at de ikke påtager sig ansvaret for børnenes sikkerhed i forbindelse med badning og færdsel på området.