Skolevæsen

Mød op til debatten om fremtidens folkeskole

SKOLESTRUKTUR:Mød op til debat om fremtidens folkeskole i Rebild Kommune mandag aften på KulturStationen i Skørping. Kom og giv din mening til kende! Skal vi øge fagligheden? Skal vi inkludere flere? Skal vi have flere i specialklasser? Skal vi acceptere, at specialklasser/tilbud nedlægges? Skal vi bevare skoletilbuddet med både store og små skoler? Skal lærerne uddannes anderledes? Hvordan kan folkeskolen i Rebild forbedres? Hvad må det koste? Hvem skal betale? Medlemmer af skolebestyrelserne har været med til at udarbejde visionen som fremlægges på mødet. Vi synes, at det har været et meget spændende arbejde, at blive konfronteret med de valg og udfordringer, det giver at udarbejde en vision. En ting har ligget fast gennem hele forløbet, - den totale økonomi skal være uændret, - MEN SKAL DEN DET ? Som forældre og borgere i Rebild Kommune er vi utilfredse med, at Rebild kommune gennem de seneste 4 år og i budgettet for 2011 ligger som den 6 billigste kommune i landet! Vi synes, at skolerne gør et flot arbejde, set i lyset af de meget beskedne ressourcer. Men der er også mange ting, som kan forbedres, hvis økonomien var til det og hvis politikerne kunne se behovet. Rebild har i gennemsnit brugt 49.000 kr. pr. elev, den billigste kommune har brugt 47.000 kr. mens nogle kommuner investerer op mod 80.000 kr. pr. elev i deres børns uddannelse og fremtid. Vi håber, at mange forældre og borgere vil møde op og være med til at præge debatten og dermed visionen for Fremtidens Folkeskole.