Møde blandt ældrevenner

} GENERALFORSAMLING: Godt 40 medlemmer af støtteforeningen Plejehjemmets Venner i Nørager deltog i den årlige generalforsamling. I formandsberetningen fortalte Bente Kjær Rasmussen om de mange aktiviteter i det forløbne år. Efter regnskabsaflæggelse ved kasserer Asta Vrå var der valg til bestyrelsen. Her var der genvalg til Bente Kjær Rasmussen og Karen Pedersen, ligesom der var genvalg til Hans Andersen som suppleant, mens Grete Karlsen blev valgt som ny suppleant. Niels Henning Mortensen fortsætter som revisor, mens Anna Jørgensen blev nyvalgt. Asta Vrå sluttede generalforsamlingen for Plejehjemmets Venner med oplæsning. } MALERIUDSTILLING: Kunstinteresserede og andre nysgerrige har søndag og mandag eftermiddag stadig mulighed for at opleve den aktuelle maleriudstilling i Kig Inds lokaler. Her udstiller frem til udgangen af februar to kvindelige kunstnere, Katja Herrik fra Århus, uddannet grafiker, og Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg, autodidakt billedkunstner. Kunstudvalget i kultur- og medborgerhuset Kig Ind står som arrangørere af de skiftende udstillinger i huset. Skulle nogle besøgende få lyst til at købe nogle af de spændende udstillede værker på væggene, er det også muligt.