Skolevæsen

Møde førte til nyt møde

FJELSØ:Det var ikke det helt store, der blev besluttet, da tre bestyrelsesmedlemmer fra Fjelsø/Klotrup Beboerforening tirsdag aften mødtes for at planlægge, hvad de vil bruge de 112.500 kroner til, som de netop har modtaget fra Landdistriktspuljen. De aftalte, at holde et nyt møde i starten af juni sammen med konsulentfirmaet Grobund, som skal stå for at fremtidssikre de to landsbyer Fjelsø og Klotrup. Udover det blev det besluttet, at der skal oprettes en slags bestyrelse eller aktionsgruppe bestående af fire personer, som skal være tovholdere på projektet. De fire bliver Skoleleder af Fjelsø Friskole Sten Thomsen, Børnehaveleder af Mariehønen Kirsten Skou, Formand for Fjelsø/Klotrup Beboerforening Per Støvring og Henning Pilgaard fra Tegnestuen Fjelsø Mejeri. De fire er blevet valgt, fordi hovedformålet med projektet er at støtte de to institutioner nemlig skolen og børnehaven. Endvidere har Henning Pilgaard tidligere arbejdet med en lignende form for planlægning.