Bonderup

Møde i Bonderup om plan for byen

@Brød.8.note-firkant-fremh:FJERRITSLEV: Der skal laves en lokalplan for Bonderup, blandt andet for at afsætte plads til et mindre antal nye boliger, til at bygge en ny præstegård og til at Nordjyske Brændeovnscenter kan få faste rammer for aktiviteterne. Fjerritslev Kommune holder derfor et borgermøde i Bonderup Forsamlingshus onsdag 7. juni, hvor alle kan komme med gode ideer, ønsker og forslag til lokalplanforslaget, inden det formuleres og sendes ud i offentlig høring hen over sommeren.