EMNER

Møde i menighedsråd næste skridt

ASAA:Næste skridt på vejen mod en beboelig præstegård skal tages af de to menighedsråd i Asaa og Melholt sogne, som ejer præstegården. De bestilte rapporten fra civilingeniørfirmaet Brix og Kamp, der skulle kortlægge, hvor store fugtproblemerne i præstegården var. Niels Ole Hassingbo er formand for menighedsrådet i Melholt. Han ved godt, at der er et problem, men han er optimist. - Jeg har ikke engang rigtig set rapporten, men det er vel ikke værre, end vi finder ud af det, siger Niels Ole Hassingbo. Han mener, at man skal tage en ting af gangen, fordi man alligevel ikke kan renovere sådan noget på 14 dage. - Det er jo ikke noget særsyn med skimmelsvamp i et gammelt hus. Hvis vi løser det under gulvet, så forsvinder resten nok også efterhånden, siger Niels Ole Hassingbo. Han forklarer, at man først skal have en sagkyndig til at kigge på huset, og så skal man lave en plan for, hvad der skal gøres. Derefter kan man begynde at søge penge til renoveringen. - En nødløsning kunne være at renovere konfirmandstuen først, så det kan blive et kontor, foreslår Niels Ole Hassingbo. Det var ikke muligt at få fat i menighedsrådsformanden i Asaa, Kirsten Hylander, og få hendes kommentar til rapporten. Provst Jens Jacob Jensen har ikke lyst til at udtale sig om rapporten, før han har holdt møde med menighedsrådene fjerde december.

Forsiden