Møde med engagerede borgere

Tak for et godt borgermøde i Aabybro den anden aften.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en udviklingsplan, en masterplan for hver af de 4 hovedbyer i Jammerbugt Kommune i en dialog med alle der har lyst til at bidrage. Vi er begyndt i Pandrup og Aabybro. Mange engagerede borgere var mødt op i Mediecentret til en god snak om den fremtidige udvikling af og i Aabybro. Ingen konklusioner blev draget på mødet men input blev flittigt noteret af medarbejdere fra Jammerbugt Kommune. Og nogle signaler var klarere end andre - og mange af dem i tråd med de tanker politikerne går med. F.eks. ønsket om at støtte op om centret frem for at sprede byen - det gælder bl.a. i forhold til dagligvarehandel - detailhandel og byggeri af den nye skole - hvor en nærliggende løsning vil være en gennemgribende renovering/nybygning af bygningerne på Kattedamsvej indrettet til indskoling og mellemtrin. Suppleret af en helt ny udskolingsskole placeret på "Grøns Mark" . Intet er besluttet om skolens placering - blot står det fast, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med skolestrukturdebatten besluttede at etablere en topmoderne folkeskole i Aabybro - på linje med skolerne i vore andre hovedbyer. Dette bekræftede en enig kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 her i oktober måned. Et andet stort emne på investeringsplanen er Aabybro Hallen - den er også på vej til beslutning og dermed realisering. Under alle omstændigheder vil der blive investeret kraftigt i Hallen - og måske ender det med en gennemgribende renovering - sådan, at vi nærmest får en splinterny og helt energi rigtig hal - via en energifinansieret renovering, som kan danne skole for andre haller, skoler og institutioner i Jammerbugt Kommune. Et tredje emne, og vel helt afgørende for byens udvikling er de fremtidige muligheder for bosætning - såvel i leje som ejerboliger. Det kunne konstateres på mødet, at der stadigvæk er gang i grundsalg og privat udstykning. Og Jammerbugt Kommune kunne afsløre bestræbelser på kommunal udstykning af grunde i Aabybro. Ligeledes blev det konstateret, at det længe nærede ønske om flere lejeboliger er blevet hørt og er på vej til at blive gennemført bl.a. i forhold til nye lejeboliger i midtbyen og på Enebærvej. På den måde blev aftenens borgermøde også en konkret opfølgning på det borgermøde Aabybro Borgerforening og Jammerbugt Kommune afholdt i fællesskab for 3 år siden - nemlig i oktober 2008. Mødet den gang havde overskriften: Hvad skal der til for at Aabybro fortsat er en magnet i forhold til bosætning - her blev lejeboliger, udstykninger, skole og hal også nævnt - nu er det så rart at kunne konstatere, at der er blevet arbejdet med tingene frem mod realiseringer. Aftenen bød også på rigtig mange spændende indspil til styrkelse af Aabybro Centret og midtbyen i det hele taget. Ligesom stier, grønne områder og nye vejanlæg gav anledning til gode indspil og debat. Der er stadigvæk mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til udviklingsplanen/masterplanen frem til den 1. december - og det skal jeg hermed opfordre til. Således blev borgermødet en god oplevelse fordi det blev en god blanding af det at kigge på visioner med en lang horisont for gennemførelse til det helt konkrete og nærværende, som også på et tidspunkt har været en vision - men som nu er på vej til eller allerede er realiseret. Det kan godt være godt være vi i Jammerbugt Kommune ikke er født med en guldske i munden - men det skal ikke hindre, at vi har nogle drømme - og at vi også vil forfølge dem på forskellig vis - og det gør vi så i fællesskab. Tak for et godt møde og mange gode råd til Kommunalbestyrelsens videre arbejde omkring Aabybro.