Aalborg

Møde om erstatningsret

AALBORG:Der skal tales om erstatningsret, når advokatfirmaet Advodan holder møde 12. marts kl. 19 på Mølleå 1, 2. sal i Aalborg. Erstatningsansvarslovens regler for opnåelse af erstatning til skadelidte vil blive gennemgået. I den forbindelse vil blandt andet spørgsmålet omkring genoptagelse af afsluttede sager blive drøftet. Derudover kommer advokaterne ind på spørgsmålet om erstatning ved tab af erhvervsevne og betydningen af et flexjob, ligesom spørgsmålet omkring kreditorbeskyttelse af erstatningsudbetalingerne vil blive berørt. Der bliver også orienteret om reglerne for arbejdsskader og om samspillet mellem de forskellige erstatningsregler, når en skade er omfattet af flere lovkomplekser. Deltagerne kan også stille generelle spørgsmål samt spørgsmål til egen sag, og man kan aftale tid med kontorets erstatningsjurister med henblik på en gratis gennemgang af en sag. Arrangementet er gratis, men af det er nødvendigt at melde sig til på telefon 9631 3318 eller på email til lh@aalborg.advodan.dk.