Møde om fyrets fremtid

Op mod 20.000 personer besøgte i sommer Hirtshals Fyr, anslår Støtteforeningen Hirtshals Fyr - og det var muligt, fordi lokalbefolkningen i foråret har overtaget pasningen af fyret.

Hirtshals Fyr har anslået haft omkring 20.000 besøgende i sommer. Støtteforeningen arbejder nu videre med flere idéer til aktiviteter omkring fyret.Foto: Bent Bach

Hirtshals Fyr har anslået haft omkring 20.000 besøgende i sommer. Støtteforeningen arbejder nu videre med flere idéer til aktiviteter omkring fyret.Foto: Bent Bach

Det arbejde skulle gerne fortsætte og blive udviklet, og derfor inviterer støtteforeningen nu sine medlemmer og andre interesserede med til et møde, hvor formålet er at få foreningens opgaver omkring fyret sat i system. Det sker ved et arrangement i Cafeen på Nordsøen Oceanarium torsdag 30. oktober klokken 19. Håbet er at flere af de mange medlemmer og støtter vil give en hånd med det praktisk arbejde. - Vi har efterhånden fået op imod et par hundrede medlemmer, som yder fyret opbakning gennem kontingentbetalingen, og som nu inviteres med til en arbejdspræget opbakning til fyret, siger støtteforeningens formand Leif Andersen, der også ønsker at få skabt mere sammenhold omkring opgaven med at sikre, at folk stadig kan besøge Hirtshals Fyr. - Det sker gennem, at vore medlemmer tager sig af en række praktiske opgaver på fyret og er med til at tilrettelægge arrangementer, som giver liv i området – ikke blot om sommeren, men også i den mere stille tid. I støtteforeningen har vi en række ideer, og vi forventer, at vore medlemmer og andre i området også kan bidrage til, at vi finder frem til nogle spændende aktiviteter, siger Leif Andersen. Alle er velkomne til mødet, hvor der bliver en idéudviklingsproces med workshop - og så deltager Nordsøkoret også.