EMNER

Møde om starthjælp og integration

{ FREDERIKSHAVN: Byrådsmedlem Jørn Larsen (S) og socialdirektør Jan Nielsen har begge sagt ja til at deltage i et møde om starthjælp og integration på arbejdsmarkedet, onsdag 21. marts kl. 19. Det er Frederikshavn Multietniske Forening, der inviterer til mødet, som holdes i foreningens lokaler Thomas Bergsgade 6. Jørn Larsen er formand for arbejdsmarkedsudvalget og Jan Nielsen er konstitueret direktør for arbejdsmarkedsområdet og de vil begge orientere om opbygningen af den kommunale service på beskæftigelsesområdet, som den ser ud efter kommunesammenlægningen. Multietnisk Forening holdt i november et møde om starthjælp til flygtninge, men dialogen udeblev, da hverken politikere eller embedsmænd fra kommunen mødte op.