EMNER

Møde om uro i Hirtshals

Det etablerede Hirtshals satte byens unge generation stævne

HIRTHALS:Der var gang i debatten, da kommune, borgere, politi og det lokale erhvervsliv mødtes med seks repræsentanter fra byens unge. Parterne har stillet sig selv opgaven, at få løst den massive uro, som præger Hirtshals både tidligt og sent. Onsdag aften havde grupperne sat hinanden stævne, og det blev et par timer på en varm sommeraften, der på mange måder viste hvor parterne er enige, men bestemt også hvor for-ståelsen hører op. - Det er de få, der gør det vanskeligt for de mange, sagde bestyrer Per Thrane fra Statoil til de unge. Hans virksomhed er blevet mødested for flokke af unge. Per Thrane har ansat et privat vagtværn, til at løse problemet, og han opfordrede indtrængende de unge til at bidrage med ro og almindelig god opførsel i egne rækker. Et stort problem i Hirtshals, er ulovlig og larmende kørsel på toptunede scootere. De unge blev inviteret med til at lave et oplæg til en ny motorbane i samarbejde med Nordsø Action Day. De unge var helt med på ideen, men havde svært ved at forstå, at det betyder stop for ulovlig knallert- og scooterkørsel på offentlige veje. - Det vil vi da skide på, som en af drengene beskrev holdningen. På mødet blev det gjort klart, at der ikke bliver lavet særregler, for ungdommen i Hirtshals. Parterne blev enige om, at forældre til byens ungdom skal med på råd. Efter sommerferien vil kommunen indkalde til et borgermøde, hvor forældre er i fokus. Kommunen vil i kontakt med forældre til børn fra 13 til 18 år, men også forældre til yngre børn, så de ikke bliver trukket med ud i problemer. - Forældrene skal på banen. Det er vigtigt for at komme videre, siger Lilli Damsgaard (A), formand for kommunens SSP-udvalg.